Walløe & Nilsen As
Juridisk navn:  Walløe & Nilsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55901140
Nattlandsveien 155 Nattlandsveien 155 Fax: 55232847
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 929114779
Aksjekapital: 133.334 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/11/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Trippel Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.26%
Resultat  
  
-13.64%
Egenkapital  
  
-1.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.248.000 11.750.000 13.859.000 14.215.000 13.254.000
Resultat: -50.000 -44.000 4.019.000 1.831.000 540.000
Egenkapital: 6.162.000 6.242.000 6.250.000 3.673.000 2.784.000
Regnskap for  Walløe & Nilsen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.248.000 11.750.000 13.859.000 14.215.000 13.254.000
Driftskostnader -14.353.000 -12.043.000 -11.956.000 -12.358.000 -12.706.000
Driftsresultat -105.000 -292.000 1.903.000 1.857.000 547.000
Finansinntekter 286.000 277.000 2.129.000 2.000 11.000
Finanskostnader -231.000 -28.000 -14.000 -29.000 -19.000
Finans 55.000 249.000 2.115.000 -27.000 -8.000
Resultat før skatt -50.000 -44.000 4.019.000 1.831.000 540.000
Skattekostnad -29.000 36.000 -442.000 -442.000 -145.000
Årsresultat -79.000 -8.000 3.577.000 1.389.000 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.117.000 5.178.000 1.103.000 1.124.000 1.354.000
Sum omløpsmidler 3.269.000 3.076.000 8.293.000 5.676.000 4.324.000
Sum eiendeler 8.386.000 8.254.000 9.396.000 6.800.000 5.678.000
Sum opptjent egenkapital 5.562.000 5.642.000 5.650.000 3.073.000 2.184.000
Sum egenkapital 6.162.000 6.242.000 6.250.000 3.673.000 2.784.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 2.224.000 2.012.000 3.146.000 3.125.000 2.885.000
Sum gjeld og egenkapital 8.386.000 8.254.000 9.396.000 6.800.000 5.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.111.000 11.750.000 13.775.000 14.062.000 13.130.000
Andre inntekter 137.000 0 84.000 154.000 125.000
Driftsinntekter 14.248.000 11.750.000 13.859.000 14.215.000 13.254.000
Varekostnad -8.305.000 -4.609.000 -5.306.000 -6.457.000 -6.797.000
Lønninger -3.741.000 -5.049.000 -4.584.000 -3.629.000 -3.450.000
Avskrivning -270.000 -284.000 -308.000 -326.000 -333.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.037.000 -2.101.000 -1.758.000 -1.946.000 -2.126.000
Driftskostnader -14.353.000 -12.043.000 -11.956.000 -12.358.000 -12.706.000
Driftsresultat -105.000 -292.000 1.903.000 1.857.000 547.000
Finansinntekter 286.000 277.000 2.129.000 2.000 11.000
Finanskostnader -231.000 -28.000 -14.000 -29.000 -19.000
Finans 55.000 249.000 2.115.000 -27.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
Årsresultat -79.000 -8.000 3.577.000 1.389.000 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 39.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 419.000 796.000 1.000.000 1.105.000 1.329.000
Sum varige driftsmidler 419.000 796.000 1.000.000 1.105.000 1.329.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.685.000 4.343.000 100.000 19.000 25.000
Sum anleggsmidler 5.117.000 5.178.000 1.103.000 1.124.000 1.354.000
Varebeholdning 150.000 165.000 242.000 197.000 216.000
Kundefordringer 806.000 1.873.000 1.826.000 1.540.000 2.560.000
Andre fordringer 47.000 298.000 3.709.000 340.000 237.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.266.000 740.000 2.516.000 3.599.000 1.311.000
Sum omløpsmidler 3.269.000 3.076.000 8.293.000 5.676.000 4.324.000
Sum eiendeler 8.386.000 8.254.000 9.396.000 6.800.000 5.678.000
Sum opptjent egenkapital 5.562.000 5.642.000 5.650.000 3.073.000 2.184.000
Sum egenkapital 6.162.000 6.242.000 6.250.000 3.673.000 2.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 9.000
Leverandørgjeld 406.000 441.000 290.000 270.000 598.000
Betalbar skatt 4.000 0 447.000 449.000 162.000
Skyldig offentlige avgifter 584.000 866.000 799.000 834.000 601.000
Utbytte 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.230.000 705.000 611.000 1.073.000 1.023.000
Sum kortsiktig gjeld 2.224.000 2.012.000 3.146.000 3.125.000 2.885.000
Sum gjeld og egenkapital 8.386.000 8.254.000 9.396.000 6.800.000 5.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.045.000 1.064.000 5.147.000 2.551.000 1.439.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 2.6 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 2.6 1.8 1.4
Soliditet 73.5 75.6 66.5 5 4
Resultatgrad -0.7 -2.5 13.7 13.1 4.1
Rentedekningsgrad -0.5 -10.4 135.9 6 28.8
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 2.2 -0.2 42.9 27.3 9.8
Signatur
29.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex