Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wangen Skogsdrift As
Juridisk navn:  Wangen Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tomtavegen 196 Tomtavegen 196 Fax:
2224 Austmarka 2224 Austmarka
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 923795197
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/28/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.81%
Resultat  
  
-76.98%
Egenkapital  
  
19.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.624.000 1.427.000 150.000
Resultat: 67.000 291.000 15.000
Egenkapital: 317.000 265.000 38.000
Regnskap for  Wangen Skogsdrift As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.624.000 1.427.000 150.000
Driftskostnader -1.541.000 -1.064.000 -120.000
Driftsresultat 84.000 363.000 30.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -17.000 -72.000 -14.000
Finans -17.000 -72.000 -14.000
Resultat før skatt 67.000 291.000 15.000
Skattekostnad -15.000 -64.000 -2.000
Årsresultat 52.000 227.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 596.000 1.518.000 1.692.000
Sum omløpsmidler 370.000 374.000 114.000
Sum eiendeler 966.000 1.892.000 1.806.000
Sum opptjent egenkapital 287.000 235.000 13.000
Sum egenkapital 317.000 265.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 183.000 1.316.000 1.959.000
Sum kortsiktig gjeld 466.000 311.000 -191.000
Sum gjeld og egenkapital 966.000 1.892.000 1.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.562.000 1.427.000 150.000
Andre inntekter 62.000 0
Driftsinntekter 1.624.000 1.427.000 150.000
Varekostnad -72.000 -20.000 -9.000
Lønninger -497.000 -368.000 -17.000
Avskrivning -27.000 -174.000 -29.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -945.000 -502.000 -65.000
Driftskostnader -1.541.000 -1.064.000 -120.000
Driftsresultat 84.000 363.000 30.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -17.000 -72.000 -14.000
Finans -17.000 -72.000 -14.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 52.000 227.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 30.000 1.518.000 1.692.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 30.000 1.518.000 1.692.000
Sum finansielle anleggsmidler 565.000 0
Sum anleggsmidler 596.000 1.518.000 1.692.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 148.000 51.000 61.000
Andre fordringer 30.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 193.000 323.000 54.000
Sum omløpsmidler 370.000 374.000 114.000
Sum eiendeler 966.000 1.892.000 1.806.000
Sum opptjent egenkapital 287.000 235.000 13.000
Sum egenkapital 317.000 265.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 66.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 183.000 1.316.000 1.959.000
Leverandørgjeld 64.000 32.000 40.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 148.000 57.000 -417.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 221.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 466.000 311.000 -191.000
Sum gjeld og egenkapital 966.000 1.892.000 1.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -96.000 63.000 305.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 -0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 -0.6
Soliditet 32.8 14.0 2.1
Resultatgrad 5.2 25.4 2
Rentedekningsgrad 4.9 5.0 2.1
Gjeldsgrad 2.0 6.1 46.5
Total kapitalrentabilitet 8.7 19.2 1.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex