Warå Mølle As
Juridisk navn:  Warå Mølle As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91762891
Postboks 141 Rovenveien 66 Fax: 63884839
1901 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 951832170
Aksjekapital: 2.220.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.89%
Resultat  
  
21.3%
Egenkapital  
  
31.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 520.000 530.000 492.000 482.000 459.000
Resultat: 131.000 108.000 50.000 73.000 -1.317.000
Egenkapital: -282.000 -414.000 -521.000 -571.000 -644.000
Regnskap for  Warå Mølle As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 520.000 530.000 492.000 482.000 459.000
Driftskostnader -158.000 -186.000 -246.000 -222.000 -1.610.000
Driftsresultat 362.000 345.000 246.000 259.000 -1.152.000
Finansinntekter 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -240.000 -241.000 -200.000 -190.000 -169.000
Finans -231.000 -237.000 -196.000 -186.000 -165.000
Resultat før skatt 131.000 108.000 50.000 73.000 -1.317.000
Skattekostnad 0 0 0 58.000
Årsresultat 131.000 108.000 50.000 73.000 -1.258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.093.000 4.136.000 4.190.000 4.337.000 4.409.000
Sum omløpsmidler 1.924.000 1.527.000 1.338.000 1.294.000 1.014.000
Sum eiendeler 6.017.000 5.663.000 5.528.000 5.631.000 5.423.000
Sum opptjent egenkapital -3.542.000 -3.674.000 -3.781.000 -3.831.000 -3.904.000
Sum egenkapital -282.000 -414.000 -521.000 -571.000 -644.000
Sum langsiktig gjeld 6.001.000 5.981.000 5.955.000 5.938.000 5.972.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 97.000 95.000 264.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 6.018.000 5.664.000 5.529.000 5.631.000 5.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 520.000 530.000 492.000 482.000 459.000
Driftsinntekter 520.000 530.000 492.000 482.000 459.000
Varekostnad -22.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -53.000 -53.000 -147.000 -147.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -111.000 -99.000 -75.000 -1.463.000
Driftskostnader -158.000 -186.000 -246.000 -222.000 -1.610.000
Driftsresultat 362.000 345.000 246.000 259.000 -1.152.000
Finansinntekter 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -240.000 -241.000 -200.000 -190.000 -169.000
Finans -231.000 -237.000 -196.000 -186.000 -165.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 108.000 50.000 73.000 -1.258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.859.000 3.912.000 3.966.000 4.113.000 4.261.000
Maskiner anlegg 223.000 223.000 223.000 223.000 147.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.082.000 4.135.000 4.188.000 4.336.000 4.408.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 4.093.000 4.136.000 4.190.000 4.337.000 4.409.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 204.000 0 0 0 0
Andre fordringer 83.000 52.000 37.000 226.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.637.000 1.476.000 1.301.000 1.068.000 984.000
Sum omløpsmidler 1.924.000 1.527.000 1.338.000 1.294.000 1.014.000
Sum eiendeler 6.017.000 5.663.000 5.528.000 5.631.000 5.423.000
Sum opptjent egenkapital -3.542.000 -3.674.000 -3.781.000 -3.831.000 -3.904.000
Sum egenkapital -282.000 -414.000 -521.000 -571.000 -644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.001.000 5.981.000 5.955.000 5.938.000 5.972.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 170.000 -5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 0 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 94.000 95.000 91.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 97.000 95.000 264.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 6.018.000 5.664.000 5.529.000 5.631.000 5.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.625.000 1.430.000 1.243.000 1.030.000 919.000
Likviditetsgrad 1 6.4 15.7 14.1 4.9 10.7
Likviditetsgrad 2 6.4 15.7 14.1 4.9 10.7
Soliditet -4.7 -7.3 -9.4 -10.1 -11.9
Resultatgrad 69.6 65.1 5 53.7
Rentedekningsgrad 1.5 1.4 1.2 1.4 -6.8
Gjeldsgrad -22.3 -14.7 -11.6 -10.9 -9.4
Total kapitalrentabilitet 6.2 6.2 4.5 4.7 -21.2
Signatur
26.11.2021
STYRETS LEDER.
Prokurister
14.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex