Warner Music Norway As
Juridisk navn:  Warner Music Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23407700
Postboks 492 Sentrum Karl Johans Gate 12J Fax: 22370761
0105 Oslo 154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 963990855
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/27/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.4%
Resultat  
  
-10.92%
Egenkapital  
  
10.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 63.768.000 56.732.000 59.892.000 59.043.000 63.435.000
Resultat: 14.719.000 16.524.000 22.044.000 8.394.000 14.108.000
Egenkapital: 125.169.000 113.742.000 100.917.000 77.957.000 62.397.000
Regnskap for  Warner Music Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 63.768.000 56.732.000 59.892.000 59.043.000 63.435.000
Driftskostnader -51.392.000 -42.777.000 -39.575.000 -51.878.000 -49.906.000
Driftsresultat 12.376.000 13.955.000 20.317.000 7.164.000 13.528.000
Finansinntekter 2.351.000 2.578.000 1.743.000 1.229.000 590.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -16.000 1.000 -10.000
Finans 2.343.000 2.569.000 1.727.000 1.230.000 580.000
Resultat før skatt 14.719.000 16.524.000 22.044.000 8.394.000 14.108.000
Skattekostnad -3.282.000 -3.699.000 917.000 2.076.000 2.213.000
Årsresultat 11.437.000 12.825.000 22.960.000 10.470.000 16.321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.867.000 33.977.000 41.303.000 47.248.000 53.295.000
Sum omløpsmidler 140.923.000 142.340.000 96.723.000 70.178.000 49.063.000
Sum eiendeler 185.790.000 176.317.000 138.026.000 117.426.000 102.358.000
Sum opptjent egenkapital 85.921.000 74.494.000 61.669.000 38.709.000 23.149.000
Sum egenkapital 125.169.000 113.742.000 100.917.000 77.957.000 62.397.000
Sum langsiktig gjeld 6.381.000 8.272.000 9.978.000 12.040.000 14.044.000
Sum kortsiktig gjeld 54.239.000 54.303.000 27.131.000 27.429.000 25.918.000
Sum gjeld og egenkapital 185.789.000 176.317.000 138.026.000 117.426.000 102.359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.768.000 56.732.000 59.892.000 59.043.000 63.435.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 63.768.000 56.732.000 59.892.000 59.043.000 63.435.000
Varekostnad -36.217.000 -30.187.000 -25.102.000 -28.397.000 -25.046.000
Lønninger -20.949.000 -17.837.000 -16.981.000 -18.597.000 -18.094.000
Avskrivning -7.361.000 -7.382.000 -7.332.000 -7.192.000 -7.102.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 13.135.000 12.629.000 9.840.000 2.308.000 336.000
Driftskostnader -51.392.000 -42.777.000 -39.575.000 -51.878.000 -49.906.000
Driftsresultat 12.376.000 13.955.000 20.317.000 7.164.000 13.528.000
Finansinntekter 2.351.000 2.578.000 1.743.000 1.229.000 590.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -16.000 1.000 -10.000
Finans 2.343.000 2.569.000 1.727.000 1.230.000 580.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.437.000 12.825.000 22.960.000 10.470.000 16.321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.333.000 29.621.000 36.464.000 43.332.000 50.176.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 970.000 1.335.000 1.635.000 729.000 801.000
Sum varige driftsmidler 970.000 1.335.000 1.635.000 729.000 801.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.564.000 3.021.000 3.204.000 3.187.000 2.318.000
Sum anleggsmidler 44.867.000 33.977.000 41.303.000 47.248.000 53.295.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 28.186.000 14.910.000 9.562.000 4.535.000 4.871.000
Andre fordringer 1.113.000 27.000 59.000 5.664.000 278.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.621.000 9.622.000 6.390.000 10.323.000 5.078.000
Sum omløpsmidler 140.923.000 142.340.000 96.723.000 70.178.000 49.063.000
Sum eiendeler 185.790.000 176.317.000 138.026.000 117.426.000 102.358.000
Sum opptjent egenkapital 85.921.000 74.494.000 61.669.000 38.709.000 23.149.000
Sum egenkapital 125.169.000 113.742.000 100.917.000 77.957.000 62.397.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.381.000 8.272.000 9.978.000 12.040.000 14.044.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.481.000 3.682.000 2.573.000 2.442.000 2.081.000
Sum langsiktig gjeld 6.381.000 8.272.000 9.978.000 12.040.000 14.044.000
Leverandørgjeld 1.930.000 1.140.000 1.946.000 3.281.000 2.505.000
Betalbar skatt 8.509.000 6.072.000 1.050.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.722.000 1.366.000 1.196.000 1.926.000 3.244.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.597.000 42.044.000 20.366.000 19.780.000 18.088.000
Sum kortsiktig gjeld 54.239.000 54.303.000 27.131.000 27.429.000 25.918.000
Sum gjeld og egenkapital 185.789.000 176.317.000 138.026.000 117.426.000 102.359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.684.000 88.037.000 69.592.000 42.749.000 23.145.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 3.6 2.6 1.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 3.6 2.6 1.9
Soliditet 67.4 64.5 73.1 66.4 6
Resultatgrad 19.4 24.6 33.9 12.1 21.3
Rentedekningsgrad 1.547.0 1.550.6 1269.8 1352.8
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.9 9.4 1 7.1 13.8
Signatur
28.04.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex