Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Waterfall Music AS
Juridisk navn:  Waterfall Music AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23085080
C/O Oslo Konserth Postboks 1437 Vika Munkedamsveien 15 Fax: 23085081
0155 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980456269
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.8%
Resultat  
  
-129.93%
Egenkapital  
  
15.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.000 502.000 318.000 3.375.000 1.212.000
Resultat: -123.000 411.000 -41.000 1.245.000 482.000
Egenkapital: 1.982.000 1.720.000 1.334.000 1.369.000 252.000
Regnskap for  Waterfall Music AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.000 502.000 318.000 3.375.000 1.212.000
Driftskostnader -125.000 -215.000 -309.000 -2.085.000 -679.000
Driftsresultat -119.000 287.000 9.000 1.290.000 534.000
Finansinntekter 6.000 171.000 1.000 0 0
Finanskostnader -11.000 -47.000 -50.000 -45.000 -52.000
Finans -5.000 124.000 -49.000 -45.000 -52.000
Resultat før skatt -123.000 411.000 -41.000 1.245.000 482.000
Skattekostnad 24.000 -24.000 5.000 -128.000 0
Årsresultat -99.000 386.000 -35.000 1.117.000 482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.010.000 2.659.000 2.555.000 2.540.000 375.000
Sum omløpsmidler 659.000 192.000 640.000 876.000 805.000
Sum eiendeler 3.669.000 2.851.000 3.195.000 3.416.000 1.180.000
Sum opptjent egenkapital 882.000 620.000 234.000 269.000 -848.000
Sum egenkapital 1.982.000 1.720.000 1.334.000 1.369.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 1.177.000 638.000 667.000 733.000 900.000
Sum kortsiktig gjeld 510.000 492.000 1.195.000 1.314.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 3.669.000 2.850.000 3.196.000 3.416.000 1.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -54.000 220.000 418.000 3.375.000 1.212.000
Andre inntekter 60.000 282.000 -100.000 0 0
Driftsinntekter 6.000 502.000 318.000 3.375.000 1.212.000
Varekostnad -53.000 -48.000 -139.000 -860.000 -56.000
Lønninger 0 0 -311.000 -33.000
Avskrivning 0 -12.000 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -167.000 -158.000 -911.000 -586.000
Driftskostnader -125.000 -215.000 -309.000 -2.085.000 -679.000
Driftsresultat -119.000 287.000 9.000 1.290.000 534.000
Finansinntekter 6.000 171.000 1.000 0 0
Finanskostnader -11.000 -47.000 -50.000 -45.000 -52.000
Finans -5.000 124.000 -49.000 -45.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 386.000 -35.000 1.117.000 482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 187.000 163.000 187.000 182.000 310.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000 15.000
Sum varige driftsmidler 0 0 12.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.824.000 2.496.000 2.368.000 2.346.000 50.000
Sum anleggsmidler 3.010.000 2.659.000 2.555.000 2.540.000 375.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 69.000 197.000 412.000 313.000
Andre fordringer 152.000 105.000 266.000 291.000 280.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 457.000 18.000 177.000 173.000 211.000
Sum omløpsmidler 659.000 192.000 640.000 876.000 805.000
Sum eiendeler 3.669.000 2.851.000 3.195.000 3.416.000 1.180.000
Sum opptjent egenkapital 882.000 620.000 234.000 269.000 -848.000
Sum egenkapital 1.982.000 1.720.000 1.334.000 1.369.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.177.000 638.000 667.000 733.000 900.000
Leverandørgjeld 37.000 10.000 584.000 708.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 48.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 478.000 607.000 557.000 0
Sum kortsiktig gjeld 510.000 492.000 1.195.000 1.314.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 3.669.000 2.850.000 3.196.000 3.416.000 1.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.000 -300.000 -555.000 -438.000 778.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.4 0.5 0.7 29.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0.4 0.5 0.7 29.8
Soliditet 54.0 60.4 41.7 40.1 21.4
Resultatgrad -1.983.3 57.2 2.8 38.2 44.1
Rentedekningsgrad -10.8 6.1 0.2 28.7 10.3
Gjeldsgrad 0.9 0.7 1.4 1.5 3.7
Total kapitalrentabilitet -3.1 16.1 0.3 37.8 45.3
Signatur
15.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex