Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Webbroker AS
Juridisk navn:  Webbroker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51841440
c/o Karl Johan Lund, H0201 Jærveien 134 Vingvegen 2 Fax: 51841441
4321 Sandnes 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 975941310
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1995
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.34%
Resultat  
  
-766.67%
Egenkapital  
  
-23.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 96.000 87.000 119.000 58.000 70.000
Resultat: -20.000 3.000 29.000 -17.000 -60.000
Egenkapital: 69.000 90.000 86.000 57.000 74.000
Regnskap for  Webbroker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 96.000 87.000 119.000 58.000 70.000
Driftskostnader -116.000 -84.000 -90.000 -75.000 -132.000
Driftsresultat -20.000 3.000 29.000 -17.000 -62.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000
Resultat før skatt -20.000 3.000 29.000 -17.000 -60.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 3.000 29.000 -17.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 112.000 114.000 108.000 65.000 99.000
Sum eiendeler 112.000 114.000 108.000 65.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 60.000 56.000 27.000 44.000
Sum egenkapital 69.000 90.000 86.000 57.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 24.000 22.000 7.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000 114.000 108.000 64.000 99.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000 87.000 119.000 58.000 70.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 96.000 87.000 119.000 58.000 70.000
Varekostnad -10.000 0 -24.000 0 0
Lønninger -78.000 -28.000 -33.000 -44.000 -85.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -56.000 -33.000 -31.000 -47.000
Driftskostnader -116.000 -84.000 -90.000 -75.000 -132.000
Driftsresultat -20.000 3.000 29.000 -17.000 -62.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 3.000 29.000 -17.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 76.000 12.000 15.000
Andre fordringer 7.000 7.000 7.000 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 105.000 93.000 25.000 48.000 80.000
Sum omløpsmidler 112.000 114.000 108.000 65.000 99.000
Sum eiendeler 112.000 114.000 108.000 65.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 60.000 56.000 27.000 44.000
Sum egenkapital 69.000 90.000 86.000 57.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 20.000 15.000 0 13.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 2.000 4.000 5.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 24.000 22.000 7.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000 114.000 108.000 64.000 99.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 90.000 86.000 58.000 74.000
Likviditetsgrad 1 2.6 4.8 4.9 9.3 4
Likviditetsgrad 2 2.6 4.8 4.9 9.3 4
Soliditet 61.6 78.9 79.6 89.1 74.7
Resultatgrad -20.8 3.4 24.4 -29.3 -88.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.3 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -17.9 2.6 26.9 -26.6 -60.6
Signatur
20.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex