Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Webmaker1 AS
Juridisk navn:  Webmaker1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91736963
Gjeble Pederssøns gate 24 Gjeble Pederssøns gate 24 Fax:
5034 Bergen 5034 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987838922
Aksjekapital: 100.500 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/31/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Headwind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.87%
Resultat  
  
132.93%
Egenkapital  
  
1050%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 534.000 620.000 680.000 736.000 1.129.000
Resultat: 27.000 -82.000 43.000 135.000 -34.000
Egenkapital: 19.000 -2.000 61.000 29.000 -72.000
Regnskap for  Webmaker1 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 534.000 620.000 680.000 736.000 1.129.000
Driftskostnader -506.000 -701.000 -635.000 -598.000 -1.163.000
Driftsresultat 28.000 -81.000 46.000 138.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -3.000 0
Finans 0 -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt 27.000 -82.000 43.000 135.000 -34.000
Skattekostnad -6.000 18.000 -10.000 -34.000 6.000
Årsresultat 21.000 -64.000 32.000 101.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 29.000 11.000 22.000 56.000
Sum omløpsmidler 188.000 129.000 205.000 148.000 71.000
Sum eiendeler 211.000 158.000 216.000 170.000 127.000
Sum opptjent egenkapital -81.000 -103.000 -39.000 -72.000 -173.000
Sum egenkapital 19.000 -2.000 61.000 29.000 -72.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 160.000 155.000 140.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 158.000 217.000 169.000 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 534.000 600.000 680.000 736.000 1.129.000
Andre inntekter 20.000 0 0 0
Driftsinntekter 534.000 620.000 680.000 736.000 1.129.000
Varekostnad -2.000 -1.000 -5.000 -13.000
Lønninger -451.000 -580.000 -561.000 -520.000 -1.056.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -119.000 -73.000 -73.000 -94.000
Driftskostnader -506.000 -701.000 -635.000 -598.000 -1.163.000
Driftsresultat 28.000 -81.000 46.000 138.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -3.000 0
Finans 0 -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 -64.000 32.000 101.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 29.000 11.000 22.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 29.000 11.000 22.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 45.000 124.000 64.000 60.000
Andre fordringer 34.000 29.000 28.000 27.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 55.000 53.000 57.000 11.000
Sum omløpsmidler 188.000 129.000 205.000 148.000 71.000
Sum eiendeler 211.000 158.000 216.000 170.000 127.000
Sum opptjent egenkapital -81.000 -103.000 -39.000 -72.000 -173.000
Sum egenkapital 19.000 -2.000 61.000 29.000 -72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 15.000 17.000 7.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 80.000 71.000 77.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 65.000 67.000 55.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 160.000 155.000 140.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 158.000 217.000 169.000 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 -31.000 50.000 8.000 -128.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 1.3 1.1 0.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 1.3 1.1 0.4
Soliditet 9.0 -1.3 28.2 17.2 -56.7
Resultatgrad 5.2 -13.1 6.8 18.8
Rentedekningsgrad 15.3 4
Gjeldsgrad 10.1 2.5 4.8 -2.8
Total kapitalrentabilitet 13.3 -51.3 21.3 81.7 -26.8
Signatur
23.10.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex