Weibel As
Juridisk navn:  Weibel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45097722
Munkerudtunet 10 Munkerudtunet 10 Fax:
1164 Oslo 1164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914794943
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.9%
Resultat  
  
1183.33%
Egenkapital  
  
75.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.777.000 2.396.000 2.666.000 2.809.000 2.203.000
Resultat: 231.000 18.000 0 6.000 -16.000
Egenkapital: 100.000 57.000 39.000 39.000 34.000
Regnskap for  Weibel As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.777.000 2.396.000 2.666.000 2.809.000 2.203.000
Driftskostnader -2.546.000 -2.371.000 -2.644.000 -2.788.000 -2.274.000
Driftsresultat 231.000 25.000 22.000 22.000 -71.000
Finansinntekter 0 0 0 54.000
Finanskostnader -8.000 -21.000 -17.000 0
Finans -8.000 -21.000 -17.000 54.000
Resultat før skatt 231.000 18.000 0 6.000 -16.000
Skattekostnad -48.000 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 18.000 0 6.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 433.000 295.000 420.000 1.068.000 356.000
Sum eiendeler 433.000 295.000 420.000 1.068.000 356.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -61.000 -61.000 -66.000
Sum egenkapital 100.000 57.000 39.000 39.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 333.000 238.000 380.000 1.029.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 295.000 419.000 1.068.000 356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.777.000 2.396.000 2.666.000 2.809.000 2.203.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.777.000 2.396.000 2.666.000 2.809.000 2.203.000
Varekostnad -2.465.000 -2.168.000 -2.315.000 -2.415.000 -1.995.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -203.000 -329.000 -373.000 -279.000
Driftskostnader -2.546.000 -2.371.000 -2.644.000 -2.788.000 -2.274.000
Driftsresultat 231.000 25.000 22.000 22.000 -71.000
Finansinntekter 0 0 0 54.000
Finanskostnader -8.000 -21.000 -17.000 0
Finans -8.000 -21.000 -17.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -140.000 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 18.000 0 6.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 95.000 96.000 96.000 151.000 193.000
Andre fordringer 0 0 25.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 338.000 198.000 324.000 892.000 115.000
Sum omløpsmidler 433.000 295.000 420.000 1.068.000 356.000
Sum eiendeler 433.000 295.000 420.000 1.068.000 356.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -61.000 -61.000 -66.000
Sum egenkapital 100.000 57.000 39.000 39.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 132.000 221.000 910.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 33.000 62.000 46.000 327.000
Betalbar skatt 48.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 73.000 97.000 74.000 -5.000
Utbytte -140.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 333.000 238.000 380.000 1.029.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 295.000 419.000 1.068.000 356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 57.000 40.000 39.000 34.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1 1.1
Soliditet 23.1 19.3 9.3 3.7 9.6
Resultatgrad 8.3 1 0.8 0.8 -3.2
Rentedekningsgrad 3.1 1 1.3
Gjeldsgrad 3.3 4.2 9.7 26.4 9.5
Total kapitalrentabilitet 53.3 8.5 5.3 2.1 -4.8
Signatur
03.03.2020
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex