Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Weishaupt Norge As
Juridisk navn:  Weishaupt Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22511400
Kongsvingervegen 37 Kongsvingervegen 37 Fax: 22511440
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 932062275
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/4/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Tenura As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.37%
Resultat  
  
490.12%
Egenkapital  
  
31.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.452.000 18.901.000 24.539.000 24.415.000 24.330.000
Resultat: 1.619.000 -415.000 1.310.000 116.000 421.000
Egenkapital: 5.208.000 3.949.000 4.283.000 3.271.000 3.188.000
Regnskap for  Weishaupt Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.452.000 18.901.000 24.539.000 24.415.000 24.330.000
Driftskostnader -22.802.000 -19.221.000 -23.060.000 -24.027.000 -23.800.000
Driftsresultat 1.649.000 -321.000 1.480.000 388.000 531.000
Finansinntekter 3.000 49.000 15.000 11.000 5.000
Finanskostnader -34.000 -143.000 -185.000 -283.000 -114.000
Finans -31.000 -94.000 -170.000 -272.000 -109.000
Resultat før skatt 1.619.000 -415.000 1.310.000 116.000 421.000
Skattekostnad -360.000 82.000 -298.000 -32.000 -110.000
Årsresultat 1.259.000 -333.000 1.012.000 83.000 312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 241.000 258.000 377.000 477.000 627.000
Sum omløpsmidler 11.361.000 9.955.000 13.222.000 10.797.000 9.346.000
Sum eiendeler 11.602.000 10.213.000 13.599.000 11.274.000 9.973.000
Sum opptjent egenkapital 4.458.000 3.199.000 3.533.000 2.521.000 2.438.000
Sum egenkapital 5.208.000 3.949.000 4.283.000 3.271.000 3.188.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 30.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 6.393.000 6.264.000 9.305.000 7.973.000 6.730.000
Sum gjeld og egenkapital 11.601.000 10.213.000 13.598.000 11.274.000 9.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.452.000 18.901.000 24.539.000 24.415.000 24.330.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 24.452.000 18.901.000 24.539.000 24.415.000 24.330.000
Varekostnad -11.465.000 -8.625.000 -12.940.000 -13.775.000 -13.941.000
Lønninger -7.115.000 -6.427.000 -5.570.000 -6.014.000 -5.625.000
Avskrivning -117.000 -125.000 -139.000 -150.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.105.000 -4.044.000 -4.411.000 -4.088.000 -4.098.000
Driftskostnader -22.802.000 -19.221.000 -23.060.000 -24.027.000 -23.800.000
Driftsresultat 1.649.000 -321.000 1.480.000 388.000 531.000
Finansinntekter 3.000 49.000 15.000 11.000 5.000
Finanskostnader -34.000 -143.000 -185.000 -283.000 -114.000
Finans -31.000 -94.000 -170.000 -272.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.259.000 -333.000 1.012.000 83.000 312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 6.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 222.000 251.000 377.000 477.000 627.000
Sum varige driftsmidler 222.000 251.000 377.000 477.000 627.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 241.000 258.000 377.000 477.000 627.000
Varebeholdning 2.879.000 2.724.000 2.860.000 2.746.000 2.185.000
Kundefordringer 3.301.000 4.239.000 4.706.000 5.821.000 3.481.000
Andre fordringer 610.000 579.000 382.000 414.000 440.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.571.000 2.413.000 5.274.000 1.816.000 3.239.000
Sum omløpsmidler 11.361.000 9.955.000 13.222.000 10.797.000 9.346.000
Sum eiendeler 11.602.000 10.213.000 13.599.000 11.274.000 9.973.000
Sum opptjent egenkapital 4.458.000 3.199.000 3.533.000 2.521.000 2.438.000
Sum egenkapital 5.208.000 3.949.000 4.283.000 3.271.000 3.188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 30.000 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 30.000 55.000
Leverandørgjeld 837.000 1.521.000 4.109.000 3.375.000 1.885.000
Betalbar skatt 371.000 318.000 58.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 1.564.000 1.398.000 1.610.000 1.260.000 1.463.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.620.000 3.344.000 3.268.000 3.279.000 3.379.000
Sum kortsiktig gjeld 6.393.000 6.264.000 9.305.000 7.973.000 6.730.000
Sum gjeld og egenkapital 11.601.000 10.213.000 13.598.000 11.274.000 9.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.968.000 3.691.000 3.917.000 2.824.000 2.616.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.4 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1 1.1
Soliditet 44.9 38.7 31.5 2 3
Resultatgrad 6.7 -1.7 6 1.6 2.2
Rentedekningsgrad 48.5 -2.2 8 1.4 4.7
Gjeldsgrad 1.2 1.6 2.2 2.4 2.1
Total kapitalrentabilitet 14.2 -2.7 1 3.5 5.4
Signatur
13.01.2017
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex