Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Weng As
Juridisk navn:  Weng As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90153748
c/o Fenstad Regnskapskontor AS Droggetoppen 2 Seterstøavegen 782 Fax:
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 991062033
Aksjekapital: 295.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/20/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: mammut kran og transport as
Regnskapsfører: Ocon Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.71%
Resultat  
  
19.12%
Egenkapital  
  
51.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.259.000 3.309.000 3.268.000 4.383.000 4.332.000
Resultat: 841.000 706.000 -82.000 -27.000 118.000
Egenkapital: 1.187.000 782.000 503.000 727.000 748.000
Regnskap for  Weng As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.259.000 3.309.000 3.268.000 4.383.000 4.332.000
Driftskostnader -3.380.000 -2.560.000 -3.337.000 -4.376.000 -4.176.000
Driftsresultat 879.000 749.000 -69.000 8.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -43.000 -13.000 -35.000 -38.000
Finans -38.000 -43.000 -13.000 -35.000 -38.000
Resultat før skatt 841.000 706.000 -82.000 -27.000 118.000
Skattekostnad -186.000 -160.000 18.000 6.000 -27.000
Årsresultat 655.000 546.000 -64.000 -21.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.769.000 1.405.000 332.000 943.000 1.342.000
Sum omløpsmidler 698.000 592.000 837.000 1.069.000 708.000
Sum eiendeler 2.467.000 1.997.000 1.169.000 2.012.000 2.050.000
Sum opptjent egenkapital 951.000 546.000 208.000 432.000 453.000
Sum egenkapital 1.187.000 782.000 503.000 727.000 748.000
Sum langsiktig gjeld 508.000 711.000 58.000 543.000 846.000
Sum kortsiktig gjeld 771.000 504.000 608.000 741.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 2.466.000 1.997.000 1.169.000 2.011.000 2.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.259.000 3.309.000 2.886.000 4.383.000 4.292.000
Andre inntekter 0 382.000 0 39.000
Driftsinntekter 4.259.000 3.309.000 3.268.000 4.383.000 4.332.000
Varekostnad -1.407.000 -768.000 -664.000 -917.000 -1.262.000
Lønninger -751.000 -810.000 -1.442.000 -1.750.000 -1.386.000
Avskrivning -227.000 -226.000 -161.000 -450.000 -393.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -995.000 -756.000 -1.070.000 -1.259.000 -1.135.000
Driftskostnader -3.380.000 -2.560.000 -3.337.000 -4.376.000 -4.176.000
Driftsresultat 879.000 749.000 -69.000 8.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -43.000 -13.000 -35.000 -38.000
Finans -38.000 -43.000 -13.000 -35.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 -160.000 0 0
Årsresultat 655.000 546.000 -64.000 -21.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 605.000 22.000 70.000 465.000 706.000
Driftsløsøre 43.000 814.000 263.000 477.000 636.000
Sum varige driftsmidler 648.000 835.000 332.000 943.000 1.342.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.121.000 570.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.769.000 1.405.000 332.000 943.000 1.342.000
Varebeholdning 56.000 120.000 106.000 113.000
Kundefordringer 44.000 14.000 383.000 522.000 185.000
Andre fordringer 35.000 61.000 218.000 108.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 618.000 462.000 117.000 334.000 285.000
Sum omløpsmidler 698.000 592.000 837.000 1.069.000 708.000
Sum eiendeler 2.467.000 1.997.000 1.169.000 2.012.000 2.050.000
Sum opptjent egenkapital 951.000 546.000 208.000 432.000 453.000
Sum egenkapital 1.187.000 782.000 503.000 727.000 748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 61.000 2.000 20.000 82.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 508.000 711.000 58.000 543.000 846.000
Leverandørgjeld 102.000 114.000 81.000 177.000 104.000
Betalbar skatt 217.000 100.000 0 56.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 214.000 223.000 345.000 150.000
Utbytte -150.000 0 -160.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 76.000 144.000 163.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 771.000 504.000 608.000 741.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 2.466.000 1.997.000 1.169.000 2.011.000 2.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -73.000 88.000 229.000 328.000 252.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.4 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3
Soliditet 48.1 39.2 4 36.2 36.5
Resultatgrad 20.6 22.6 -2.1 0.2 3.6
Rentedekningsgrad 23.1 17.4 -5.3 0.2 4.1
Gjeldsgrad 1.1 1.6 1.3 1.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 35.6 37.5 -5.9 0.4 7.6
Signatur
26.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.01.2021
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex