Wergelandsveien 29 As
Juridisk navn:  Wergelandsveien 29 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74822555
Wergelandsveien 29 Wergelandsveien 29 Fax:
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 980054438
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Soldi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-1400%
Egenkapital  
  
-3.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning: 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
Resultat: -30.000 -2.000 4.000 -69.000 67.000
Egenkapital: 589.000 613.000 615.000 611.000 665.000
Regnskap for  Wergelandsveien 29 As
Resultat 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
Driftskostnader -200.000 -185.000 -180.000 -241.000 -123.000
Driftsresultat 4.000 19.000 24.000 -37.000 81.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -35.000 -23.000 -22.000 -33.000 -15.000
Finans -35.000 -21.000 -20.000 -31.000 -13.000
Resultat før skatt -30.000 -2.000 4.000 -69.000 67.000
Skattekostnad 7.000 -1.000 15.000 -15.000
Årsresultat -24.000 -2.000 3.000 -54.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.739.000 1.857.000 1.976.000 2.095.000 2.061.000
Sum omløpsmidler 26.000 20.000 22.000 106.000 89.000
Sum eiendeler 1.765.000 1.877.000 1.998.000 2.201.000 2.150.000
Sum opptjent egenkapital 489.000 513.000 515.000 511.000 565.000
Sum egenkapital 589.000 613.000 615.000 611.000 665.000
Sum langsiktig gjeld 1.161.000 1.248.000 1.359.000 1.552.000 1.471.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 16.000 24.000 38.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 1.765.000 1.877.000 1.998.000 2.201.000 2.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
Driftsinntekter 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
Varekostnad 0
Lønninger -66.000 0
Avskrivning -136.000 -136.000 -136.000 -133.000 -65.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -64.000 -49.000 -44.000 -42.000 -58.000
Driftskostnader -200.000 -185.000 -180.000 -241.000 -123.000
Driftsresultat 4.000 19.000 24.000 -37.000 81.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -35.000 -23.000 -22.000 -33.000 -15.000
Finans -35.000 -21.000 -20.000 -31.000 -13.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -24.000 -2.000 3.000 -54.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 82.000 64.000 47.000 30.000 15.000
Fast eiendom 1.657.000 1.793.000 1.929.000 2.065.000 2.046.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.657.000 1.793.000 1.929.000 2.065.000 2.046.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.739.000 1.857.000 1.976.000 2.095.000 2.061.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 17.000 17.000 15.000 14.000 35.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.000 4.000 7.000 92.000 54.000
Sum omløpsmidler 26.000 20.000 22.000 106.000 89.000
Sum eiendeler 1.765.000 1.877.000 1.998.000 2.201.000 2.150.000
Sum opptjent egenkapital 489.000 513.000 515.000 511.000 565.000
Sum egenkapital 589.000 613.000 615.000 611.000 665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.161.000 1.248.000 1.359.000 1.552.000 1.471.000
Leverandørgjeld -9.000 -9.000 -7.000 -1.000
Betalbar skatt 11.000 17.000 18.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 8.000 8.000 38.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 16.000 24.000 38.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 1.765.000 1.877.000 1.998.000 2.201.000 2.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 4.000 -2.000 68.000 75.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 0.9 2.8 6.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 0.9 2.8 6.4
Soliditet 33.4 32.7 30.8 27.8 30.9
Resultatgrad 2.0 9.3 11.8 -18.1 39.7
Rentedekningsgrad 0.1 0.8 1.1 -1.1 5.4
Gjeldsgrad 2.0 2.1 2.2 2.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 0.2 1.1 1.3 -1.6 3.9
Signatur
02.11.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Normal beretning
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex