Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Westcamp AS
Juridisk navn:  Westcamp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71671104
Dalaveien 22 Dalaveien 22 Fax: 71672405
6511 Kristiansund N 6511 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 967699403
Aksjekapital: 111.200 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.39%
Resultat  
  
-82.22%
Egenkapital  
  
10.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.025.000 8.715.000 6.539.000 5.800.000 16.819.000
Resultat: 114.000 641.000 -3.359.000 -3.793.000 4.802.000
Egenkapital: 863.000 778.000 154.000 2.989.000 5.923.000
Regnskap for  Westcamp AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.025.000 8.715.000 6.539.000 5.800.000 16.819.000
Driftskostnader -6.570.000 -7.610.000 -9.498.000 -9.243.000 -11.898.000
Driftsresultat 454.000 1.105.000 -2.960.000 -3.443.000 4.920.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 9.000
Finanskostnader -340.000 -465.000 -399.000 -351.000 -128.000
Finans -340.000 -463.000 -399.000 -350.000 -119.000
Resultat før skatt 114.000 641.000 -3.359.000 -3.793.000 4.802.000
Skattekostnad -29.000 -18.000 524.000 859.000 -1.265.000
Årsresultat 85.000 624.000 -2.835.000 -2.934.000 3.536.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.110.000 6.778.000 7.395.000 8.060.000 6.873.000
Sum omløpsmidler 2.844.000 2.757.000 2.818.000 3.325.000 9.229.000
Sum eiendeler 8.954.000 9.535.000 10.213.000 11.385.000 16.102.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 -322.000 -946.000 1.889.000 4.823.000
Sum egenkapital 863.000 778.000 154.000 2.989.000 5.923.000
Sum langsiktig gjeld 3.550.000 4.223.000 6.317.000 7.076.000
Sum kortsiktig gjeld 8.092.000 5.207.000 5.836.000 2.080.000 3.104.000
Sum gjeld og egenkapital 8.955.000 9.535.000 10.213.000 11.386.000 16.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 194.000 600.000 423.000 688.000 13.146.000
Andre inntekter 6.831.000 8.115.000 6.116.000 5.112.000 3.674.000
Driftsinntekter 7.025.000 8.715.000 6.539.000 5.800.000 16.819.000
Varekostnad -77.000 -345.000 -321.000 -280.000 -790.000
Lønninger -1.789.000 -2.481.000 -2.997.000 -2.955.000 -5.050.000
Avskrivning -632.000 -244.000 -917.000 -864.000 -570.000
Nedskrivning 0 0 -40.000 0
Andre driftskostnader -4.072.000 -4.540.000 -5.263.000 -5.104.000 -5.488.000
Driftskostnader -6.570.000 -7.610.000 -9.498.000 -9.243.000 -11.898.000
Driftsresultat 454.000 1.105.000 -2.960.000 -3.443.000 4.920.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 9.000
Finanskostnader -340.000 -465.000 -399.000 -351.000 -128.000
Finans -340.000 -463.000 -399.000 -350.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 624.000 -2.835.000 -2.934.000 3.536.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.266.000 1.294.000 1.312.000 788.000 0
Fast eiendom 167.000 205.000 248.000 292.000 336.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.594.000 5.188.000 5.736.000 6.937.000 6.456.000
Sum varige driftsmidler 4.761.000 5.393.000 5.984.000 7.228.000 6.793.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 90.000 99.000 44.000 81.000
Sum anleggsmidler 6.110.000 6.778.000 7.395.000 8.060.000 6.873.000
Varebeholdning 5.000 3.000 17.000 27.000 33.000
Kundefordringer 73.000 199.000 333.000 471.000 199.000
Andre fordringer 1.826.000 1.100.000 2.341.000 2.638.000 1.590.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 153.000 67.000 127.000 190.000 3.123.000
Sum omløpsmidler 2.844.000 2.757.000 2.818.000 3.325.000 9.229.000
Sum eiendeler 8.954.000 9.535.000 10.213.000 11.385.000 16.102.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 -322.000 -946.000 1.889.000 4.823.000
Sum egenkapital 863.000 778.000 154.000 2.989.000 5.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 71.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.550.000 4.223.000 6.317.000 7.076.000
Leverandørgjeld 1.123.000 1.196.000 1.861.000 1.191.000 279.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.766.000
Skyldig offentlige avgifter 83.000 385.000 264.000 183.000 285.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.886.000 3.627.000 3.711.000 707.000 774.000
Sum kortsiktig gjeld 8.092.000 5.207.000 5.836.000 2.080.000 3.104.000
Sum gjeld og egenkapital 8.955.000 9.535.000 10.213.000 11.386.000 16.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.248.000 -2.450.000 -3.018.000 1.245.000 6.125.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.5 1.6 3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.5 1.6 3
Soliditet 9.6 8.2 1.5 26.3 36.8
Resultatgrad 6.5 12.7 -45.3 -59.4 29.3
Rentedekningsgrad 1.3 2.4 -7.4 -9.8 38.4
Gjeldsgrad 9.4 11.3 65.3 2.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.1 11.6 -30.2 30.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG ET AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex