Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wicklund Eiendom As
Juridisk navn:  Wicklund Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21505745
Postboks 3 Griniveien 163 Fax:
1316 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 982085233
Aksjekapital: 400.500 NOK
Etableringsdato: 1/10/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Larsson As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.14%
Resultat  
  
-139.62%
Egenkapital  
  
-22.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.155.000 1.142.000 3.033.000 8.404.000 6.326.000
Resultat: -103.000 260.000 2.124.000 6.007.000 2.601.000
Egenkapital: 4.423.000 5.714.000 6.634.000 6.241.000 2.351.000
Regnskap for  Wicklund Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.155.000 1.142.000 3.033.000 8.404.000 6.326.000
Driftskostnader -1.320.000 -587.000 -547.000 -1.787.000 -2.613.000
Driftsresultat -165.000 555.000 2.485.000 6.617.000 3.713.000
Finansinntekter 297.000 185.000 283.000 245.000 189.000
Finanskostnader -236.000 -480.000 -644.000 -855.000 -1.302.000
Finans 61.000 -295.000 -361.000 -610.000 -1.113.000
Resultat før skatt -103.000 260.000 2.124.000 6.007.000 2.601.000
Skattekostnad -100.000 -46.000 -431.000 -1.392.000 -647.000
Årsresultat -203.000 214.000 1.694.000 4.615.000 1.954.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.849.000 12.561.000 12.561.000 16.876.000 34.610.000
Sum omløpsmidler 8.551.000 6.126.000 6.894.000 9.346.000 2.235.000
Sum eiendeler 17.400.000 18.687.000 19.455.000 26.222.000 36.845.000
Sum opptjent egenkapital 3.523.000 4.814.000 5.734.000 5.341.000 1.451.000
Sum egenkapital 4.423.000 5.714.000 6.634.000 6.241.000 2.351.000
Sum langsiktig gjeld 1.820.000 3.503.000 4.076.000 10.559.000 22.429.000
Sum kortsiktig gjeld 11.157.000 9.470.000 8.746.000 9.422.000 12.066.000
Sum gjeld og egenkapital 17.400.000 18.687.000 19.456.000 26.222.000 36.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.011.000 1.142.000 3.033.000 8.404.000 6.326.000
Driftsinntekter 1.155.000 1.142.000 3.033.000 8.404.000 6.326.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -49.000 -39.000 0 0
Avskrivning 0 -4.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.320.000 -538.000 -504.000 -1.780.000 -2.606.000
Driftskostnader -1.320.000 -587.000 -547.000 -1.787.000 -2.613.000
Driftsresultat -165.000 555.000 2.485.000 6.617.000 3.713.000
Finansinntekter 297.000 185.000 283.000 245.000 189.000
Finanskostnader -236.000 -480.000 -644.000 -855.000 -1.302.000
Finans 61.000 -295.000 -361.000 -610.000 -1.113.000
Konsernbidrag -1.088.000 -1.134.000 -1.301.000 -725.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -203.000 214.000 1.694.000 4.615.000 1.954.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.849.000 12.561.000 12.561.000 16.872.000 34.598.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4.000 11.000
Sum varige driftsmidler 8.849.000 12.561.000 12.561.000 16.876.000 34.610.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.849.000 12.561.000 12.561.000 16.876.000 34.610.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 35.000 98.000 96.000 0
Andre fordringer 2.127.000 2.272.000 1.913.000 2.298.000 1.987.000
Sum investeringer 4.278.000 3.703.000 4.127.000 5.207.000 0
Kasse, bank 2.067.000 116.000 757.000 593.000 17.000
Sum omløpsmidler 8.551.000 6.126.000 6.894.000 9.346.000 2.235.000
Sum eiendeler 17.400.000 18.687.000 19.455.000 26.222.000 36.845.000
Sum opptjent egenkapital 3.523.000 4.814.000 5.734.000 5.341.000 1.451.000
Sum egenkapital 4.423.000 5.714.000 6.634.000 6.241.000 2.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 814.000 1.022.000 1.295.000 1.253.000 590.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 8.376.000 8.524.000 5.740.000
Sum langsiktig gjeld 1.820.000 3.503.000 4.076.000 10.559.000 22.429.000
Leverandørgjeld 10.000 4.000 43.000 61.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.146.000 9.465.000 326.000 838.000 6.314.000
Sum kortsiktig gjeld 11.157.000 9.470.000 8.746.000 9.422.000 12.066.000
Sum gjeld og egenkapital 17.400.000 18.687.000 19.456.000 26.222.000 36.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.606.000 -3.344.000 -1.852.000 -76.000 -9.831.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.8 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.8 1 0.2
Soliditet 25.4 30.6 34.1 23.8 6.4
Resultatgrad -14.3 48.6 81.9 78.7 58.7
Rentedekningsgrad -0.7 1.2 3.9 7.7 2.9
Gjeldsgrad 2.9 2.3 1.9 3.2 14.7
Total kapitalrentabilitet 0.8 4 14.2 26.2 10.6
Signatur
28.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex