Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wido Neuroth AS
Juridisk navn:  Wido Neuroth AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67145959
Kveldsroveien 8B Vollsveien 132 Fax: 67143786
1368 Stabekk 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 979716699
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/31/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.72%
Resultat  
  
-16.47%
Egenkapital  
  
-49.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.325.000 7.453.000 7.686.000 7.577.000 6.254.000
Resultat: 573.000 686.000 368.000 1.057.000 -114.000
Egenkapital: 578.000 1.140.000 1.617.000 1.339.000 533.000
Regnskap for  Wido Neuroth AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.325.000 7.453.000 7.686.000 7.577.000 6.254.000
Driftskostnader -6.764.000 -6.806.000 -7.322.000 -6.516.000 -6.370.000
Driftsresultat 561.000 648.000 364.000 1.061.000 -117.000
Finansinntekter 13.000 43.000 9.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -4.000 -5.000 0
Finans 12.000 37.000 5.000 -4.000 4.000
Resultat før skatt 573.000 686.000 368.000 1.057.000 -114.000
Skattekostnad -136.000 -163.000 -90.000 -251.000 19.000
Årsresultat 438.000 523.000 278.000 806.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 272.000 449.000 526.000 348.000
Sum omløpsmidler 1.343.000 2.086.000 2.060.000 1.835.000 1.167.000
Sum eiendeler 1.476.000 2.358.000 2.509.000 2.361.000 1.515.000
Sum opptjent egenkapital 478.000 1.040.000 1.517.000 1.239.000 433.000
Sum egenkapital 578.000 1.140.000 1.617.000 1.339.000 533.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 899.000 1.219.000 892.000 1.022.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 2.359.000 2.509.000 2.361.000 1.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.306.000 7.433.000 7.686.000 7.577.000 6.195.000
Andre inntekter 19.000 20.000 0 0 59.000
Driftsinntekter 7.325.000 7.453.000 7.686.000 7.577.000 6.254.000
Varekostnad -1.514.000 -1.589.000 -1.666.000 -1.501.000 -1.425.000
Lønninger -3.892.000 -3.631.000 -4.096.000 -3.698.000 -3.435.000
Avskrivning -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -28.000
Nedskrivning 166.000 -166.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.470.000 -1.366.000 -1.506.000 -1.263.000 -1.482.000
Driftskostnader -6.764.000 -6.806.000 -7.322.000 -6.516.000 -6.370.000
Driftsresultat 561.000 648.000 364.000 1.061.000 -117.000
Finansinntekter 13.000 43.000 9.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -4.000 -5.000 0
Finans 12.000 37.000 5.000 -4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 438.000 523.000 278.000 806.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 60.000 18.000 44.000 52.000
Fast eiendom 43.000 55.000 67.000 78.000 90.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 145.000 353.000 394.000 196.000
Sum varige driftsmidler 91.000 200.000 419.000 473.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 11.000 9.000 10.000
Sum anleggsmidler 133.000 272.000 449.000 526.000 348.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 378.000 198.000 1.023.000 641.000 390.000
Andre fordringer 24.000 114.000 21.000 27.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 942.000 1.774.000 1.017.000 1.167.000 759.000
Sum omløpsmidler 1.343.000 2.086.000 2.060.000 1.835.000 1.167.000
Sum eiendeler 1.476.000 2.358.000 2.509.000 2.361.000 1.515.000
Sum opptjent egenkapital 478.000 1.040.000 1.517.000 1.239.000 433.000
Sum egenkapital 578.000 1.140.000 1.617.000 1.339.000 533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 137.000 335.000 170.000 126.000 153.000
Betalbar skatt 105.000 205.000 64.000 243.000 0
Skyldig offentlige avgifter 288.000 366.000 284.000 309.000 356.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 369.000 314.000 374.000 344.000 473.000
Sum kortsiktig gjeld 899.000 1.219.000 892.000 1.022.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 2.359.000 2.509.000 2.361.000 1.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 444.000 867.000 1.168.000 813.000 185.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 2.3 1.8 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 2.3 1.8 1.2
Soliditet 39.1 48.3 64.4 56.7 35.2
Resultatgrad 7.7 8.7 4.7 1 -1.9
Rentedekningsgrad 561.0 108.0 9 212.2
Gjeldsgrad 1.6 1.1 0.6 0.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 38.9 29.3 14.9 4 -7.5
Signatur
18.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex