Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wildsheepalliance Limited
Juridisk navn:  Wildsheepalliance Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90120527
Arnes-E6 133 Arnes-E6 133 Fax:
8540 Ballangen 8540 Ballangen
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 993254630
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/5/2008
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Økoråd Lødingen As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.31%
Resultat  
  
572.22%
Egenkapital  
  
35.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 821.000 731.000 807.000 999.000 103.000
Resultat: 121.000 18.000 85.000 199.000 0
Egenkapital: 358.000 264.000 250.000 299.000 148.000
Regnskap for  Wildsheepalliance Limited
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 821.000 731.000 807.000 999.000 103.000
Driftskostnader -698.000 -711.000 -720.000 -801.000 -103.000
Driftsresultat 124.000 20.000 86.000 199.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 0 0
Finans -3.000 -2.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 121.000 18.000 85.000 199.000 0
Skattekostnad -27.000 -4.000 -19.000 -48.000 0
Årsresultat 95.000 14.000 66.000 151.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 441.000 337.000 280.000 243.000 177.000
Sum omløpsmidler 296.000 194.000 273.000 336.000 166.000
Sum eiendeler 737.000 531.000 553.000 579.000 343.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 264.000 250.000 299.000 148.000
Sum egenkapital 358.000 264.000 250.000 299.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 266.000 300.000 278.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 532.000 553.000 579.000 343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 262.000 240.000 273.000 877.000 100.000
Andre inntekter 559.000 491.000 534.000 123.000 3.000
Driftsinntekter 821.000 731.000 807.000 999.000 103.000
Varekostnad -202.000 -201.000 -217.000 -345.000 0
Lønninger -123.000 -103.000 -180.000 -99.000 -58.000
Avskrivning -66.000 -47.000 -37.000 -30.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -342.000 -291.000 -327.000 -45.000
Driftskostnader -698.000 -711.000 -720.000 -801.000 -103.000
Driftsresultat 124.000 20.000 86.000 199.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 0 0
Finans -3.000 -2.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 95.000 14.000 66.000 151.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 115.000 124.000 134.000 144.000 154.000
Maskiner anlegg 267.000 138.000 146.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 99.000 23.000
Sum varige driftsmidler 382.000 263.000 280.000 243.000 177.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 75.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 441.000 337.000 280.000 243.000 177.000
Varebeholdning 92.000 152.000 169.000 139.000 139.000
Kundefordringer 4.000 7.000 0 1.000 0
Andre fordringer 12.000 5.000 0 153.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 30.000 103.000 43.000 26.000
Sum omløpsmidler 296.000 194.000 273.000 336.000 166.000
Sum eiendeler 737.000 531.000 553.000 579.000 343.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 264.000 250.000 299.000 148.000
Sum egenkapital 358.000 264.000 250.000 299.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 234.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Leverandørgjeld 33.000 4.000 34.000 77.000 0
Betalbar skatt 26.000 15.000 19.000 47.000 0
Skyldig offentlige avgifter -121.000 -114.000 -85.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 361.000 333.000 152.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 266.000 300.000 278.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 532.000 553.000 579.000 343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 -72.000 -27.000 58.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.7 0.9 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 0.2 0.3 0.7 0.1
Soliditet 48.6 49.6 45.2 51.6 43.1
Resultatgrad 15.1 2.7 10.7 19.9 0
Rentedekningsgrad 41.3 1 8
Gjeldsgrad 1.1 1 1.2 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 16.8 3.8 15.6 34.4 0
Signatur
26.08.2011
MARIANNE SOLBERG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex