Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wilsgård Fiskeoppdrett As
Juridisk navn:  Wilsgård Fiskeoppdrett As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77855308
Værnesveien 105 Værnesveien 105 Fax: 77855310
9381 Torsken 9381 Torsken
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 933591530
Aksjekapital: 138.667 NOK
Antall ansatte: 74
Etableringsdato: 4/7/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Aktiva As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.36%
Resultat  
  
-47.44%
Egenkapital  
  
6.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 431.405.000 361.431.000 275.025.000 319.718.000 340.565.000
Resultat: 46.472.000 88.415.000 34.153.000 120.803.000 148.337.000
Egenkapital: 422.506.000 395.899.000 334.436.000 306.031.000 230.694.000
Regnskap for  Wilsgård Fiskeoppdrett As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 431.405.000 361.431.000 275.025.000 319.718.000 340.565.000
Driftskostnader -385.187.000 -274.990.000 -241.513.000 -202.564.000 -230.093.000
Driftsresultat 46.217.000 86.440.000 33.512.000 117.155.000 110.472.000
Finansinntekter 1.991.000 3.772.000 1.869.000 5.064.000 45.692.000
Finanskostnader -1.735.000 -1.798.000 -1.228.000 -1.416.000 -7.827.000
Finans 256.000 1.974.000 641.000 3.648.000 37.865.000
Resultat før skatt 46.472.000 88.415.000 34.153.000 120.803.000 148.337.000
Skattekostnad -9.865.000 -18.452.000 -5.748.000 -26.466.000 -26.415.000
Årsresultat 36.607.000 69.963.000 28.405.000 94.336.000 121.922.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.116.000 260.171.000 179.411.000 142.880.000 119.715.000
Sum omløpsmidler 355.014.000 350.029.000 307.029.000 357.601.000 269.806.000
Sum eiendeler 646.130.000 610.200.000 486.440.000 500.481.000 389.521.000
Sum opptjent egenkapital 413.402.000 386.795.000 325.332.000 296.927.000 221.590.000
Sum egenkapital 422.506.000 395.899.000 334.436.000 306.031.000 230.694.000
Sum langsiktig gjeld 89.868.000 100.210.000 66.020.000 71.260.000 62.597.000
Sum kortsiktig gjeld 133.755.000 114.091.000 85.984.000 123.190.000 96.228.000
Sum gjeld og egenkapital 646.129.000 610.200.000 486.440.000 500.481.000 389.519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 428.876.000 358.114.000 259.181.000 317.515.000 339.292.000
Andre inntekter 2.528.000 3.317.000 15.843.000 2.203.000 1.273.000
Driftsinntekter 431.405.000 361.431.000 275.025.000 319.718.000 340.565.000
Varekostnad -219.625.000 -181.363.000 -121.404.000 -152.955.000 -135.668.000
Lønninger -40.245.000 -33.784.000 -27.843.000 -25.374.000 -25.409.000
Avskrivning -10.433.000 -8.958.000 -8.699.000 -7.917.000 -4.461.000
Nedskrivning 0 0 -5.000.000 0
Andre driftskostnader -71.883.000 -73.820.000 -72.871.000 -74.630.000 -69.085.000
Driftskostnader -385.187.000 -274.990.000 -241.513.000 -202.564.000 -230.093.000
Driftsresultat 46.217.000 86.440.000 33.512.000 117.155.000 110.472.000
Finansinntekter 1.991.000 3.772.000 1.869.000 5.064.000 45.692.000
Finanskostnader -1.735.000 -1.798.000 -1.228.000 -1.416.000 -7.827.000
Finans 256.000 1.974.000 641.000 3.648.000 37.865.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 36.607.000 69.963.000 28.405.000 94.336.000 121.922.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.020.000 99.900.000 40.900.000 31.000.000 32.500.000
Fast eiendom 24.776.000 30.113.000 15.210.000 14.964.000 21.259.000
Maskiner anlegg 26.164.000 23.425.000 29.348.000 23.091.000 12.776.000
Driftsløsøre 86.000 0 75.000 140.000 275.000
Sum varige driftsmidler 51.025.000 53.538.000 44.634.000 39.769.000 35.617.000
Sum finansielle anleggsmidler 137.071.000 106.733.000 93.878.000 72.111.000 51.597.000
Sum anleggsmidler 291.116.000 260.171.000 179.411.000 142.880.000 119.715.000
Varebeholdning 137.126.000 176.542.000 153.607.000 164.302.000 100.990.000
Kundefordringer 104.855.000 59.005.000 22.593.000 60.854.000 76.371.000
Andre fordringer 5.431.000 2.460.000 10.873.000 2.595.000 627.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 107.601.000 112.020.000 119.955.000 129.849.000 87.177.000
Sum omløpsmidler 355.014.000 350.029.000 307.029.000 357.601.000 269.806.000
Sum eiendeler 646.130.000 610.200.000 486.440.000 500.481.000 389.521.000
Sum opptjent egenkapital 413.402.000 386.795.000 325.332.000 296.927.000 221.590.000
Sum egenkapital 422.506.000 395.899.000 334.436.000 306.031.000 230.694.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.660.000 35.002.000 30.812.000 32.510.000 18.810.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 89.868.000 100.210.000 66.020.000 71.260.000 62.597.000
Leverandørgjeld 79.946.000 76.311.000 62.455.000 80.639.000 31.059.000
Betalbar skatt 17.852.000 14.262.000 7.446.000 12.766.000 25.492.000
Skyldig offentlige avgifter 4.115.000 5.098.000 2.054.000 1.361.000 4.893.000
Utbytte -10.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.843.000 18.420.000 14.030.000 28.423.000 34.784.000
Sum kortsiktig gjeld 133.755.000 114.091.000 85.984.000 123.190.000 96.228.000
Sum gjeld og egenkapital 646.129.000 610.200.000 486.440.000 500.481.000 389.519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.259.000 235.938.000 221.045.000 234.411.000 173.578.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.1 3.6 2.9 2.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.8 1.6 1.8
Soliditet 65.4 64.9 68.8 61.1 59.2
Resultatgrad 10.7 23.9 12.2 36.6 32.4
Rentedekningsgrad 26.6 48.1 27.3 82.7 14.1
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.5 14.8 7.3 24.4 40.1
Signatur
28.10.2013
FIRMAET TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex