Windsor Door AS
Juridisk navn:  Windsor Door AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53430000
Vågsmarka 7 Vågsmarka 7 Fax: 53430001
5680 Tysnes 5680 Tysnes
Fylke: Kommune:
Vestland Tysnes
Org.nr: 929087461
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 87
Etableringsdato: 7/8/1963 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.04%
Resultat  
  
-36.53%
Egenkapital  
  
7.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 156.232.000 164.530.000 146.185.000 143.559.000 140.368.000
Resultat: 6.192.000 9.756.000 6.767.000 6.239.000 4.762.000
Egenkapital: 17.590.000 16.383.000 14.480.000 16.935.000 16.278.000
Regnskap for  Windsor Door AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 156.232.000 164.530.000 146.185.000 143.559.000 140.368.000
Driftskostnader -149.794.000 -155.094.000 -139.620.000 -137.072.000 -135.954.000
Driftsresultat 6.438.000 9.438.000 6.565.000 6.488.000 4.415.000
Finansinntekter 536.000 730.000 334.000 268.000 362.000
Finanskostnader -781.000 -412.000 -132.000 -516.000 -15.000
Finans -245.000 318.000 202.000 -248.000 347.000
Resultat før skatt 6.192.000 9.756.000 6.767.000 6.239.000 4.762.000
Skattekostnad -1.364.000 -2.151.000 -1.621.000 -1.583.000 -1.251.000
Årsresultat 4.828.000 7.605.000 5.146.000 4.657.000 3.512.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.583.000 14.833.000 12.479.000 10.514.000 11.168.000
Sum omløpsmidler 39.999.000 38.222.000 35.018.000 34.173.000 33.453.000
Sum eiendeler 53.582.000 53.055.000 47.497.000 44.687.000 44.621.000
Sum opptjent egenkapital 4.655.000 3.448.000 1.544.000 14.739.000 14.082.000
Sum egenkapital 17.590.000 16.383.000 14.480.000 16.935.000 16.278.000
Sum langsiktig gjeld 4.223.000 5.654.000 3.084.000 165.000 0
Sum kortsiktig gjeld 31.769.000 31.017.000 29.933.000 27.586.000 28.343.000
Sum gjeld og egenkapital 53.582.000 53.054.000 47.496.000 44.687.000 44.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.879.000 164.172.000 145.904.000 142.394.000 139.853.000
Andre inntekter 354.000 359.000 281.000 1.165.000 516.000
Driftsinntekter 156.232.000 164.530.000 146.185.000 143.559.000 140.368.000
Varekostnad -68.163.000 -75.994.000 -68.706.000 -72.320.000 -67.664.000
Lønninger -50.338.000 -47.669.000 -45.259.000 -43.294.000 -44.384.000
Avskrivning -3.388.000 -3.012.000 -2.185.000 -1.377.000 -1.302.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.905.000 -28.419.000 -23.470.000 -20.081.000 -22.604.000
Driftskostnader -149.794.000 -155.094.000 -139.620.000 -137.072.000 -135.954.000
Driftsresultat 6.438.000 9.438.000 6.565.000 6.488.000 4.415.000
Finansinntekter 536.000 730.000 334.000 268.000 362.000
Finanskostnader -781.000 -412.000 -132.000 -516.000 -15.000
Finans -245.000 318.000 202.000 -248.000 347.000
Konsernbidrag -3.621.000 -5.702.000 -3.602.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.828.000 7.605.000 5.146.000 4.657.000 3.512.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.442.000 1.215.000 1.289.000 1.304.000 1.292.000
Fast eiendom 5.526.000 6.421.000 7.315.000 8.210.000 9.265.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.615.000 7.197.000 3.875.000 1.000.000 516.000
Sum varige driftsmidler 12.141.000 13.618.000 11.190.000 9.210.000 9.781.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 95.000
Sum anleggsmidler 13.583.000 14.833.000 12.479.000 10.514.000 11.168.000
Varebeholdning 9.871.000 10.707.000 9.254.000 8.629.000 8.281.000
Kundefordringer 14.693.000 13.262.000 14.973.000 17.995.000 19.071.000
Andre fordringer 592.000 364.000 305.000 257.000 221.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.844.000 13.889.000 10.486.000 7.292.000 5.880.000
Sum omløpsmidler 39.999.000 38.222.000 35.018.000 34.173.000 33.453.000
Sum eiendeler 53.582.000 53.055.000 47.497.000 44.687.000 44.621.000
Sum opptjent egenkapital 4.655.000 3.448.000 1.544.000 14.739.000 14.082.000
Sum egenkapital 17.590.000 16.383.000 14.480.000 16.935.000 16.278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.224.000 9.304.000 7.602.000 4.038.000 3.047.000
Sum langsiktig gjeld 4.223.000 5.654.000 3.084.000 165.000 0
Leverandørgjeld 5.886.000 3.321.000 4.553.000 5.267.000 7.081.000
Betalbar skatt 1.591.000 2.077.000 1.605.000 1.594.000 1.421.000
Skyldig offentlige avgifter 9.294.000 8.359.000 8.535.000 7.928.000 6.390.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.775.000 7.957.000 7.637.000 8.759.000 10.405.000
Sum kortsiktig gjeld 31.769.000 31.017.000 29.933.000 27.586.000 28.343.000
Sum gjeld og egenkapital 53.582.000 53.054.000 47.496.000 44.687.000 44.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.230.000 7.205.000 5.085.000 6.587.000 5.110.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 32.8 30.9 30.5 37.9 36.5
Resultatgrad 4.1 5.7 4.5 4.5 3.1
Rentedekningsgrad 8.2 22.9 49.7 12.6 294.3
Gjeldsgrad 2.0 2.2 2.3 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 13.0 19.2 14.5 15.1 10.7
Signatur
23.10.2020
TO STYREMEDLEMMER KAN TEGNE FIRMAET.
Prokurister
23.10.2020
Dagleg leiar åleine eller styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex