Wintervold As
Juridisk navn:  Wintervold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77681873
Postboks 102 Storgata 58 Fax:
9251 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 996656616
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/14/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Fortuna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.81%
Resultat  
  
10.29%
Egenkapital  
  
51.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.829.000 9.468.000 8.870.000 8.631.000 9.053.000
Resultat: 3.120.000 2.829.000 2.266.000 2.207.000 2.818.000
Egenkapital: 7.076.000 4.675.000 4.058.000 3.892.000 3.511.000
Regnskap for  Wintervold As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.829.000 9.468.000 8.870.000 8.631.000 9.053.000
Driftskostnader -6.708.000 -6.642.000 -6.605.000 -6.429.000 -6.239.000
Driftsresultat 3.121.000 2.826.000 2.265.000 2.202.000 2.814.000
Finansinntekter 3.000 2.000 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 3.000 2.000 5.000 3.000
Resultat før skatt 3.120.000 2.829.000 2.266.000 2.207.000 2.818.000
Skattekostnad -687.000 -623.000 -500.000 -508.000 -677.000
Årsresultat 2.433.000 2.206.000 1.766.000 1.699.000 2.141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 363.000 467.000 354.000 357.000 299.000
Sum omløpsmidler 8.696.000 7.637.000 6.757.000 6.046.000 7.422.000
Sum eiendeler 9.059.000 8.104.000 7.111.000 6.403.000 7.721.000
Sum opptjent egenkapital 6.976.000 4.575.000 3.958.000 3.792.000 3.411.000
Sum egenkapital 7.076.000 4.675.000 4.058.000 3.892.000 3.511.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.983.000 3.429.000 3.053.000 2.510.000 4.208.000
Sum gjeld og egenkapital 9.059.000 8.104.000 7.111.000 6.404.000 7.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.829.000 9.453.000 8.870.000 8.631.000 9.053.000
Andre inntekter 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.829.000 9.468.000 8.870.000 8.631.000 9.053.000
Varekostnad -4.144.000 -4.381.000 -4.255.000 -4.095.000 -3.926.000
Lønninger -1.428.000 -1.260.000 -1.333.000 -1.270.000 -1.330.000
Avskrivning -141.000 -124.000 -114.000 -91.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -995.000 -877.000 -903.000 -973.000 -907.000
Driftskostnader -6.708.000 -6.642.000 -6.605.000 -6.429.000 -6.239.000
Driftsresultat 3.121.000 2.826.000 2.265.000 2.202.000 2.814.000
Finansinntekter 3.000 2.000 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 3.000 2.000 5.000 3.000
Konsernbidrag -31.000 -36.000 0 0 0
Utbytte -1.554.000 -1.600.000 -1.318.000 -3.000.000
Årsresultat 2.433.000 2.206.000 1.766.000 1.699.000 2.141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 102.000 84.000 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 232.000 328.000 270.000 250.000 187.000
Driftsløsøre 29.000 55.000 81.000 107.000 113.000
Sum varige driftsmidler 260.000 383.000 351.000 357.000 299.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 363.000 467.000 354.000 357.000 299.000
Varebeholdning 4.231.000 3.088.000 3.440.000 2.825.000 2.716.000
Kundefordringer 80.000 50.000 65.000 132.000 19.000
Andre fordringer 24.000 40.000 20.000 81.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.361.000 4.458.000 3.233.000 1.691.000 3.409.000
Sum omløpsmidler 8.696.000 7.637.000 6.757.000 6.046.000 7.422.000
Sum eiendeler 9.059.000 8.104.000 7.111.000 6.403.000 7.721.000
Sum opptjent egenkapital 6.976.000 4.575.000 3.958.000 3.792.000 3.411.000
Sum egenkapital 7.076.000 4.675.000 4.058.000 3.892.000 3.511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 205.000 265.000 63.000 46.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 3.000
Leverandørgjeld 469.000 455.000 417.000 219.000 200.000
Betalbar skatt 685.000 612.000 504.000 509.000 679.000
Skyldig offentlige avgifter 128.000 120.000 116.000 145.000 107.000
Utbytte -1.554.000 -1.600.000 -1.318.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 496.000 422.000 352.000 273.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 1.983.000 3.429.000 3.053.000 2.510.000 4.208.000
Sum gjeld og egenkapital 9.059.000 8.104.000 7.111.000 6.404.000 7.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.713.000 4.208.000 3.704.000 3.536.000 3.214.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.2 2.2 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 2.3 1.3 1.1 1.3 1.1
Soliditet 78.1 57.7 57.1 60.8 45.5
Resultatgrad 31.8 29.8 25.5 25.5 31.1
Rentedekningsgrad 3.121.0 2 2
Gjeldsgrad 0.3 0.7 0.8 0.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 34.5 34.9 31.9 34.5 36.5
Signatur
11.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex