Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Witre AS
Juridisk navn:  Witre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69178700
Postboks 235 Langbrygga 9 Fax: 69178710
1752 Halden 1767 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 933249352
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.89%
Resultat  
  
446.57%
Egenkapital  
  
30.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 91.972.000 86.041.000 91.751.000 89.187.000 76.711.000
Resultat: 5.892.000 1.078.000 5.147.000 5.508.000 3.757.000
Egenkapital: 19.659.000 15.022.000 14.181.000 10.186.000 9.771.000
Regnskap for  Witre AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 91.972.000 86.041.000 91.751.000 89.187.000 76.711.000
Driftskostnader -86.158.000 -84.821.000 -86.601.000 -83.692.000 -72.919.000
Driftsresultat 5.813.000 1.220.000 5.150.000 5.495.000 3.791.000
Finansinntekter 209.000 125.000 30.000 34.000 13.000
Finanskostnader -129.000 -266.000 -33.000 -21.000 -46.000
Finans 80.000 -141.000 -3.000 13.000 -33.000
Resultat før skatt 5.892.000 1.078.000 5.147.000 5.508.000 3.757.000
Skattekostnad -1.255.000 -238.000 -1.151.000 -1.293.000 -977.000
Årsresultat 4.637.000 841.000 3.996.000 4.215.000 2.780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 352.000 215.000 234.000 340.000 417.000
Sum omløpsmidler 36.991.000 28.780.000 27.036.000 27.951.000 20.840.000
Sum eiendeler 37.343.000 28.995.000 27.270.000 28.291.000 21.257.000
Sum opptjent egenkapital 18.659.000 14.022.000 13.181.000 9.186.000 8.771.000
Sum egenkapital 19.659.000 15.022.000 14.181.000 10.186.000 9.771.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.683.000 13.973.000 13.089.000 18.106.000 11.485.000
Sum gjeld og egenkapital 37.342.000 28.995.000 27.270.000 28.292.000 21.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.034.000 84.764.000 91.132.000 88.631.000 76.687.000
Andre inntekter 938.000 1.276.000 619.000 556.000 24.000
Driftsinntekter 91.972.000 86.041.000 91.751.000 89.187.000 76.711.000
Varekostnad -49.629.000 -51.232.000 -52.084.000 -50.305.000 -42.785.000
Lønninger -5.798.000 -5.950.000 -6.573.000 -6.779.000 -6.449.000
Avskrivning -20.000 -58.000 -93.000 -83.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.711.000 -27.581.000 -27.851.000 -26.525.000 -23.552.000
Driftskostnader -86.158.000 -84.821.000 -86.601.000 -83.692.000 -72.919.000
Driftsresultat 5.813.000 1.220.000 5.150.000 5.495.000 3.791.000
Finansinntekter 209.000 125.000 30.000 34.000 13.000
Finanskostnader -129.000 -266.000 -33.000 -21.000 -46.000
Finans 80.000 -141.000 -3.000 13.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.800.000 -2.500.000
Årsresultat 4.637.000 841.000 3.996.000 4.215.000 2.780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 236.000 207.000 168.000 199.000 192.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 8.000 66.000 141.000 224.000
Sum varige driftsmidler 116.000 8.000 66.000 141.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 352.000 215.000 234.000 340.000 417.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 14.784.000 12.109.000 11.497.000 11.992.000 11.839.000
Andre fordringer 1.007.000 535.000 52.000 217.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 21.200.000 16.137.000 15.488.000 15.743.000 8.905.000
Sum omløpsmidler 36.991.000 28.780.000 27.036.000 27.951.000 20.840.000
Sum eiendeler 37.343.000 28.995.000 27.270.000 28.291.000 21.257.000
Sum opptjent egenkapital 18.659.000 14.022.000 13.181.000 9.186.000 8.771.000
Sum egenkapital 19.659.000 15.022.000 14.181.000 10.186.000 9.771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.129.000 7.544.000 0 5.666.000 2.746.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 179.000 272.000 44.000 174.000 12.000
Betalbar skatt 1.398.000 261.000 1.616.000 2.007.000 345.000
Skyldig offentlige avgifter 5.395.000 4.990.000 4.332.000 5.001.000 4.681.000
Utbytte 0 0 -3.800.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.583.000 907.000 7.097.000 1.458.000 1.201.000
Sum kortsiktig gjeld 17.683.000 13.973.000 13.089.000 18.106.000 11.485.000
Sum gjeld og egenkapital 37.342.000 28.995.000 27.270.000 28.292.000 21.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.308.000 14.807.000 13.947.000 9.845.000 9.355.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 2.1 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 2.1 2.1 2.1 1.5 1.8
Soliditet 52.6 51.8 5 3 4
Resultatgrad 6.3 1.4 5.6 6.2 4.9
Rentedekningsgrad 45.1 4.6 156.1 261.7 82.4
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.9 1.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 16.1 4.6 1 19.5 17.9
Signatur
14.03.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.03.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex