Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wold & Borgersen AS
Juridisk navn:  Wold & Borgersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32784844
Postboks 83 Åmot Øst Lilleåsgata 5B Fax: 32785881
3341 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 979681151
Aksjekapital: 4.400.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.87%
Resultat  
  
189.88%
Egenkapital  
  
236.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 48.913.000 39.486.000 33.760.000 34.320.000 52.849.000
Resultat: 373.000 -415.000 -1.030.000 -2.061.000 -4.107.000
Egenkapital: 3.095.000 919.000 -239.000 633.000 1.337.000
Regnskap for  Wold & Borgersen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 48.913.000 39.486.000 33.760.000 34.320.000 52.849.000
Driftskostnader -48.131.000 -39.485.000 -34.498.000 -36.259.000 -56.722.000
Driftsresultat 783.000 0 -738.000 -1.939.000 -3.873.000
Finansinntekter 0 13.000 78.000 43.000
Finanskostnader -409.000 -416.000 -305.000 -200.000 -277.000
Finans -409.000 -416.000 -292.000 -122.000 -234.000
Resultat før skatt 373.000 -415.000 -1.030.000 -2.061.000 -4.107.000
Skattekostnad -31.000 0 157.000 430.000 1.023.000
Årsresultat 343.000 -415.000 -873.000 -1.631.000 -3.084.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.199.000 2.146.000 2.422.000 2.055.000 1.546.000
Sum omløpsmidler 12.739.000 12.441.000 8.151.000 8.318.000 10.067.000
Sum eiendeler 14.938.000 14.587.000 10.573.000 10.373.000 11.613.000
Sum opptjent egenkapital -1.305.000 -3.581.000 -3.739.000 -2.866.000 -1.235.000
Sum egenkapital 3.095.000 919.000 -239.000 633.000 1.337.000
Sum langsiktig gjeld 3.535.000 3.840.000 1.191.000 1.546.000 3.982.000
Sum kortsiktig gjeld 8.308.000 9.829.000 9.622.000 8.193.000 6.294.000
Sum gjeld og egenkapital 14.938.000 14.588.000 10.574.000 10.373.000 11.613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.913.000 39.486.000 33.760.000 34.257.000 52.612.000
Andre inntekter 0 0 62.000 237.000
Driftsinntekter 48.913.000 39.486.000 33.760.000 34.320.000 52.849.000
Varekostnad -35.091.000 -25.696.000 -22.300.000 -24.381.000 -42.209.000
Lønninger -8.898.000 -9.149.000 -8.158.000 -7.563.000 -9.175.000
Avskrivning -224.000 -230.000 -223.000 -236.000 -341.000
Nedskrivning -25.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.893.000 -4.410.000 -3.817.000 -4.079.000 -4.997.000
Driftskostnader -48.131.000 -39.485.000 -34.498.000 -36.259.000 -56.722.000
Driftsresultat 783.000 0 -738.000 -1.939.000 -3.873.000
Finansinntekter 0 13.000 78.000 43.000
Finanskostnader -409.000 -416.000 -305.000 -200.000 -277.000
Finans -409.000 -416.000 -292.000 -122.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 343.000 -415.000 -873.000 -1.631.000 -3.084.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.487.000 1.518.000 1.644.000 1.486.000 1.056.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 712.000 629.000 779.000 569.000 490.000
Sum varige driftsmidler 712.000 629.000 779.000 569.000 490.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.199.000 2.146.000 2.422.000 2.055.000 1.546.000
Varebeholdning 6.841.000 6.056.000 4.083.000 5.428.000 4.740.000
Kundefordringer 3.160.000 4.213.000 2.963.000 1.914.000 1.962.000
Andre fordringer 2.334.000 1.783.000 801.000 438.000 1.954.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 405.000 390.000 305.000 537.000 1.410.000
Sum omløpsmidler 12.739.000 12.441.000 8.151.000 8.318.000 10.067.000
Sum eiendeler 14.938.000 14.587.000 10.573.000 10.373.000 11.613.000
Sum opptjent egenkapital -1.305.000 -3.581.000 -3.739.000 -2.866.000 -1.235.000
Sum egenkapital 3.095.000 919.000 -239.000 633.000 1.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 191.000 191.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.677.000 5.194.000 3.013.000 1.539.000 1.083.000
Sum langsiktig gjeld 3.535.000 3.840.000 1.191.000 1.546.000 3.982.000
Leverandørgjeld 2.407.000 2.354.000 1.267.000 1.657.000 1.800.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 731.000 801.000 699.000 989.000 657.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.494.000 1.479.000 4.642.000 4.008.000 2.754.000
Sum kortsiktig gjeld 8.308.000 9.829.000 9.622.000 8.193.000 6.294.000
Sum gjeld og egenkapital 14.938.000 14.588.000 10.574.000 10.373.000 11.613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.431.000 2.612.000 -1.471.000 125.000 3.773.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 0.8 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.4 0.4 0.8
Soliditet 20.7 6.3 -2.3 6.1 11.5
Resultatgrad 1.6 0 -2.2 -5.6 -7.3
Rentedekningsgrad 1.9 0 -2.4 -9.7
Gjeldsgrad 3.8 14.9 -45.2 15.4 7.7
Total kapitalrentabilitet 5.2 0 -6.9 -17.9
Signatur
24.02.2022
SIGNATUR
KOLLERUD ANETTE
Prokurister
24.02.2022
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex