Wollenbergs Ortopediske AS
Juridisk navn:  Wollenbergs Ortopediske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35915391
Strømdallia 4A Strømdallia 4A Fax: 35915390
3726 Skien 3726 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 936036368
Aksjekapital: 134.421 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/17/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Minde Revisjon As
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.47%
Resultat  
  
-83.54%
Egenkapital  
  
-11.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.195.000 3.453.000 3.726.000 3.336.000 3.138.000
Resultat: -145.000 -79.000 130.000 122.000 52.000
Egenkapital: 1.301.000 1.469.000 1.630.000 1.535.000 1.444.000
Regnskap for  Wollenbergs Ortopediske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.195.000 3.453.000 3.726.000 3.336.000 3.138.000
Driftskostnader -3.338.000 -3.527.000 -3.587.000 -3.202.000 -3.086.000
Driftsresultat -143.000 -74.000 138.000 133.000 52.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -11.000 -13.000 -2.000
Finans -1.000 -4.000 -9.000 -12.000 0
Resultat før skatt -145.000 -79.000 130.000 122.000 52.000
Skattekostnad -23.000 17.000 -34.000 -31.000 -15.000
Årsresultat -167.000 -62.000 96.000 91.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 30.000 18.000 15.000 34.000
Sum omløpsmidler 1.765.000 2.186.000 2.385.000 2.222.000 1.671.000
Sum eiendeler 1.809.000 2.216.000 2.403.000 2.237.000 1.705.000
Sum opptjent egenkapital 1.167.000 1.334.000 1.496.000 1.400.000 1.309.000
Sum egenkapital 1.301.000 1.469.000 1.630.000 1.535.000 1.444.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 507.000 748.000 772.000 702.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 1.808.000 2.216.000 2.402.000 2.236.000 1.704.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.195.000 3.453.000 3.726.000 3.336.000 3.138.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.195.000 3.453.000 3.726.000 3.336.000 3.138.000
Varekostnad -1.211.000 -1.093.000 -1.118.000 -839.000 -697.000
Lønninger -1.369.000 -1.740.000 -1.810.000 -1.855.000 -1.794.000
Avskrivning -9.000 -5.000 -9.000 -15.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -749.000 -689.000 -650.000 -493.000 -574.000
Driftskostnader -3.338.000 -3.527.000 -3.587.000 -3.202.000 -3.086.000
Driftsresultat -143.000 -74.000 138.000 133.000 52.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -11.000 -13.000 -2.000
Finans -1.000 -4.000 -9.000 -12.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat -167.000 -62.000 96.000 91.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 23.000 6.000 10.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 7.000 12.000 5.000 20.000
Sum varige driftsmidler 40.000 7.000 12.000 5.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 30.000 18.000 15.000 34.000
Varebeholdning 185.000 130.000 136.000 119.000 83.000
Kundefordringer 383.000 827.000 900.000 923.000 1.087.000
Andre fordringer 28.000 113.000 7.000 95.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.169.000 1.116.000 1.342.000 1.085.000 493.000
Sum omløpsmidler 1.765.000 2.186.000 2.385.000 2.222.000 1.671.000
Sum eiendeler 1.809.000 2.216.000 2.403.000 2.237.000 1.705.000
Sum opptjent egenkapital 1.167.000 1.334.000 1.496.000 1.400.000 1.309.000
Sum egenkapital 1.301.000 1.469.000 1.630.000 1.535.000 1.444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 154.000 472.000 439.000 60.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 30.000 27.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 261.000 196.000 225.000 220.000 164.000
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 79.000 78.000 395.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 507.000 748.000 772.000 702.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 1.808.000 2.216.000 2.402.000 2.236.000 1.704.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.258.000 1.438.000 1.613.000 1.520.000 1.410.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.9 3.1 3 6.4
Likviditetsgrad 2 3.1 2.7 2.9 3 6.1
Soliditet 7 66.3 67.9 68.6 84.7
Resultatgrad -4.5 -2.1 3.7 4 1.7
Rentedekningsgrad -28.6 -10.6 12.5 10.2 27.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -7.7 -3.2 5.8 6 3.2
Signatur
28.06.2016
Prokurister
28.06.2016
PROKURA HVER FOR SEG
WOLLENBERG FRANK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex