Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
X-Lence Consulting AS
Juridisk navn:  X-Lence Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95052996
Åsløkkveien 55 Lilleakerveien 2E Fax:
1396 Billingstad 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987871202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/24/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.82%
Resultat  
  
-44.53%
Egenkapital  
  
15.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.867.000 2.388.000 2.604.000 2.188.000 3.155.000
Resultat: 375.000 676.000 1.226.000 611.000 1.358.000
Egenkapital: 270.000 233.000 326.000 301.000 1.557.000
Regnskap for  X-Lence Consulting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.867.000 2.388.000 2.604.000 2.188.000 3.155.000
Driftskostnader -1.489.000 -1.713.000 -1.381.000 -1.558.000 -1.787.000
Driftsresultat 378.000 676.000 1.223.000 629.000 1.368.000
Finansinntekter 4.000 6.000 6.000 9.000 11.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -3.000 -27.000 -21.000
Finans -2.000 1.000 3.000 -18.000 -10.000
Resultat før skatt 375.000 676.000 1.226.000 611.000 1.358.000
Skattekostnad -88.000 -160.000 -301.000 -167.000 -360.000
Årsresultat 287.000 517.000 926.000 444.000 998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 83.000 104.000 136.000 325.000
Sum omløpsmidler 2.012.000 2.176.000 2.773.000 3.231.000 3.960.000
Sum eiendeler 2.039.000 2.259.000 2.877.000 3.367.000 4.285.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 129.000 222.000 197.000 1.453.000
Sum egenkapital 270.000 233.000 326.000 301.000 1.557.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.768.000 2.026.000 2.551.000 3.067.000 2.729.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 2.259.000 2.877.000 3.368.000 4.286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.639.000 2.388.000 2.604.000 2.188.000 3.155.000
Andre inntekter 228.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.867.000 2.388.000 2.604.000 2.188.000 3.155.000
Varekostnad -179.000 -156.000 -69.000 -99.000 -136.000
Lønninger -787.000 -873.000 -775.000 -775.000 -658.000
Avskrivning 0 0 -194.000 -450.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -557.000 -659.000 -526.000 -559.000 -561.000
Driftskostnader -1.489.000 -1.713.000 -1.381.000 -1.558.000 -1.787.000
Driftsresultat 378.000 676.000 1.223.000 629.000 1.368.000
Finansinntekter 4.000 6.000 6.000 9.000 11.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -3.000 -27.000 -21.000
Finans -2.000 1.000 3.000 -18.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -410.000 -750.000 -250.000 -400.000
Årsresultat 287.000 517.000 926.000 444.000 998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 83.000 104.000 136.000 131.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 194.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 194.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 83.000 104.000 136.000 325.000
Varebeholdning 1.172.000 808.000 821.000 832.000 763.000
Kundefordringer 173.000 326.000 288.000 435.000 541.000
Andre fordringer 8.000 23.000 109.000 139.000 190.000
Sum investeringer 13.000 13.000 13.000 0 0
Kasse, bank 646.000 1.005.000 1.543.000 1.826.000 2.467.000
Sum omløpsmidler 2.012.000 2.176.000 2.773.000 3.231.000 3.960.000
Sum eiendeler 2.039.000 2.259.000 2.877.000 3.367.000 4.285.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 129.000 222.000 197.000 1.453.000
Sum egenkapital 270.000 233.000 326.000 301.000 1.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 9.000 18.000 23.000 36.000
Betalbar skatt -87.000 139.000 269.000 172.000 421.000
Skyldig offentlige avgifter 1.160.000 1.364.000 1.286.000 1.094.000 1.198.000
Utbytte -250.000 -410.000 -750.000 -250.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 443.000 104.000 78.000 78.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 1.768.000 2.026.000 2.551.000 3.067.000 2.729.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 2.259.000 2.877.000 3.368.000 4.286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 244.000 150.000 222.000 164.000 1.231.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.8 0.8 1.2
Soliditet 13.2 10.3 11.3 8.9 36.3
Resultatgrad 20.2 28.3 4 28.7 43.4
Rentedekningsgrad 63.0 135.2 407.7 23.3 65.1
Gjeldsgrad 6.5 8.7 7.8 10.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 18.7 30.2 42.7 18.9 32.2
Signatur
20.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex