Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
X Treme AS
Juridisk navn:  X Treme AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38002080
4. Etasje Andøyfaret 15 4. Etasje Andøyfaret 15 Fax: 38002081
4623 Kristiansand S 4623 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 984044682
Aksjekapital: 61.200 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/26/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Agder Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.58%
Resultat  
  
-88.17%
Egenkapital  
  
80.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.346.000 17.291.000 17.317.000 13.521.000 13.713.000
Resultat: 3.494.000 29.546.000 1.671.000 4.762.000 1.575.000
Egenkapital: 6.127.000 3.401.000 4.782.000 5.460.000 1.784.000
Regnskap for  X Treme AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.346.000 17.291.000 17.317.000 13.521.000 13.713.000
Driftskostnader -21.792.000 -17.028.000 -15.433.000 -12.541.000 -11.986.000
Driftsresultat 3.554.000 262.000 1.882.000 980.000 1.727.000
Finansinntekter 4.000 29.509.000 1.000 4.004.000 -2.000
Finanskostnader -64.000 -225.000 -212.000 -223.000 -149.000
Finans -60.000 29.284.000 -211.000 3.781.000 -151.000
Resultat før skatt 3.494.000 29.546.000 1.671.000 4.762.000 1.575.000
Skattekostnad -768.000 -51.000 -412.000 -185.000 -397.000
Årsresultat 2.725.000 29.494.000 1.259.000 4.576.000 1.178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.382.000 768.000 6.870.000 6.928.000 6.473.000
Sum omløpsmidler 11.510.000 6.967.000 4.531.000 6.446.000 3.860.000
Sum eiendeler 13.892.000 7.735.000 11.401.000 13.374.000 10.333.000
Sum opptjent egenkapital 5.991.000 3.265.000 4.646.000 5.324.000 1.648.000
Sum egenkapital 6.127.000 3.401.000 4.782.000 5.460.000 1.784.000
Sum langsiktig gjeld 3.125.000 708.000 2.592.000 625.000 3.818.000
Sum kortsiktig gjeld 4.641.000 3.626.000 4.027.000 7.289.000 4.731.000
Sum gjeld og egenkapital 13.893.000 7.735.000 11.401.000 13.374.000 10.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.122.000 17.812.000 17.197.000 13.401.000 13.866.000
Andre inntekter 224.000 -521.000 120.000 120.000 -152.000
Driftsinntekter 25.346.000 17.291.000 17.317.000 13.521.000 13.713.000
Varekostnad -9.980.000 -6.507.000 -6.493.000 -4.373.000 -4.617.000
Lønninger -10.164.000 -8.797.000 -7.605.000 -6.935.000 -6.305.000
Avskrivning -415.000 -490.000 -419.000 -364.000 -215.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.233.000 -1.234.000 -916.000 -869.000 -849.000
Driftskostnader -21.792.000 -17.028.000 -15.433.000 -12.541.000 -11.986.000
Driftsresultat 3.554.000 262.000 1.882.000 980.000 1.727.000
Finansinntekter 4.000 29.509.000 1.000 4.004.000 -2.000
Finanskostnader -64.000 -225.000 -212.000 -223.000 -149.000
Finans -60.000 29.284.000 -211.000 3.781.000 -151.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -30.875.000 -1.938.000 -900.000 -250.000
Årsresultat 2.725.000 29.494.000 1.259.000 4.576.000 1.178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 14.000 26.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.382.000 726.000 951.000 892.000 446.000
Sum varige driftsmidler 2.382.000 726.000 951.000 892.000 446.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.905.000 6.010.000 6.010.000
Sum anleggsmidler 2.382.000 768.000 6.870.000 6.928.000 6.473.000
Varebeholdning 1.691.000 822.000 703.000 609.000 502.000
Kundefordringer 6.059.000 4.783.000 2.003.000 1.511.000 2.943.000
Andre fordringer 198.000 87.000 85.000 80.000 123.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.561.000 1.275.000 1.740.000 241.000 292.000
Sum omløpsmidler 11.510.000 6.967.000 4.531.000 6.446.000 3.860.000
Sum eiendeler 13.892.000 7.735.000 11.401.000 13.374.000 10.333.000
Sum opptjent egenkapital 5.991.000 3.265.000 4.646.000 5.324.000 1.648.000
Sum egenkapital 6.127.000 3.401.000 4.782.000 5.460.000 1.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 4.758.000 669.000
Sum langsiktig gjeld 3.125.000 708.000 2.592.000 625.000 3.818.000
Leverandørgjeld 1.247.000 653.000 1.664.000 590.000 963.000
Betalbar skatt 702.000 80.000 400.000 194.000 402.000
Skyldig offentlige avgifter 995.000 1.186.000 843.000 892.000 927.000
Utbytte -30.875.000 -1.938.000 -900.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 1.696.000 1.707.000 1.120.000 855.000 1.770.000
Sum kortsiktig gjeld 4.641.000 3.626.000 4.027.000 7.289.000 4.731.000
Sum gjeld og egenkapital 13.893.000 7.735.000 11.401.000 13.374.000 10.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.869.000 3.341.000 504.000 -843.000 -871.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.9 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 1 0.8 0.7
Soliditet 44.1 4 41.9 40.8 17.3
Resultatgrad 14.0 1.5 10.9 7.2 12.6
Rentedekningsgrad 55.5 1.2 8.9 4.4 11.6
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.4 1.4 4.8
Total kapitalrentabilitet 25.6 384.9 16.5 37.3 16.7
Signatur
15.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex