Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yaha AS
Juridisk navn:  Yaha AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37397900
Postboks 1891 - Stoa Bedriftsveien 13 Fax:
4858 Arendal 4841 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 990055653
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/7/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.01%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
-69.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.990.000 16.804.000 19.349.000 20.276.000 20.806.000
Resultat: 42.000 14.000 384.000 450.000 -2.000
Egenkapital: 751.000 2.445.000 2.371.000 2.090.000 2.147.000
Regnskap for  Yaha AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.990.000 16.804.000 19.349.000 20.276.000 20.806.000
Driftskostnader -19.376.000 -17.002.000 -19.226.000 -19.888.000 -20.923.000
Driftsresultat -387.000 -199.000 124.000 389.000 -117.000
Finansinntekter 466.000 322.000 377.000 177.000 294.000
Finanskostnader -36.000 -109.000 -117.000 -116.000 -179.000
Finans 430.000 213.000 260.000 61.000 115.000
Resultat før skatt 42.000 14.000 384.000 450.000 -2.000
Skattekostnad -9.000 -3.000 -104.000 -108.000 0
Årsresultat 33.000 11.000 281.000 343.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 4.557.000 4.631.000 4.860.000 5.157.000
Sum omløpsmidler 2.812.000 2.263.000 3.095.000 3.170.000 3.710.000
Sum eiendeler 3.103.000 6.820.000 7.726.000 8.030.000 8.867.000
Sum opptjent egenkapital 721.000 2.345.000 2.271.000 1.990.000 1.647.000
Sum egenkapital 751.000 2.445.000 2.371.000 2.090.000 2.147.000
Sum langsiktig gjeld 322.000 2.982.000 3.238.000 3.789.000 4.323.000
Sum kortsiktig gjeld 2.030.000 1.394.000 2.117.000 2.151.000 2.396.000
Sum gjeld og egenkapital 3.103.000 6.821.000 7.726.000 8.030.000 8.866.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.990.000 16.781.000 19.349.000 20.276.000 20.806.000
Andre inntekter 22.000 0 0 0
Driftsinntekter 18.990.000 16.804.000 19.349.000 20.276.000 20.806.000
Varekostnad -13.782.000 -12.156.000 -13.597.000 -14.211.000 -14.953.000
Lønninger -2.388.000 -2.329.000 -2.808.000 -2.888.000 -3.185.000
Avskrivning -309.000 -247.000 -246.000 -246.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.897.000 -2.270.000 -2.575.000 -2.543.000 -2.662.000
Driftskostnader -19.376.000 -17.002.000 -19.226.000 -19.888.000 -20.923.000
Driftsresultat -387.000 -199.000 124.000 389.000 -117.000
Finansinntekter 466.000 322.000 377.000 177.000 294.000
Finanskostnader -36.000 -109.000 -117.000 -116.000 -179.000
Finans 430.000 213.000 260.000 61.000 115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 11.000 281.000 343.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 16.000 17.000 0 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 232.000 541.000 614.000 860.000 1.105.000
Sum varige driftsmidler 232.000 541.000 614.000 860.000 1.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum anleggsmidler 291.000 4.557.000 4.631.000 4.860.000 5.157.000
Varebeholdning 2.301.000 1.832.000 2.301.000 2.176.000 2.312.000
Kundefordringer 20.000 56.000 93.000 296.000 598.000
Andre fordringer 91.000 17.000 132.000 384.000 506.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 359.000 569.000 314.000 294.000
Sum omløpsmidler 2.812.000 2.263.000 3.095.000 3.170.000 3.710.000
Sum eiendeler 3.103.000 6.820.000 7.726.000 8.030.000 8.867.000
Sum opptjent egenkapital 721.000 2.345.000 2.271.000 1.990.000 1.647.000
Sum egenkapital 751.000 2.445.000 2.371.000 2.090.000 2.147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 322.000 2.982.000 3.238.000 3.789.000 4.323.000
Leverandørgjeld 903.000 531.000 886.000 1.045.000 1.679.000
Betalbar skatt 52.000 2.000 125.000 52.000 -3.000
Skyldig offentlige avgifter 816.000 664.000 834.000 840.000 446.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 197.000 272.000 215.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 2.030.000 1.394.000 2.117.000 2.151.000 2.396.000
Sum gjeld og egenkapital 3.103.000 6.821.000 7.726.000 8.030.000 8.866.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 782.000 869.000 978.000 1.019.000 1.314.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6
Soliditet 24.2 35.8 30.7 2 24.2
Resultatgrad -2.0 -1.2 0.6 1.9 -0.6
Rentedekningsgrad -10.8 -1.8 1.1 3.4 -0.7
Gjeldsgrad 3.1 1.8 2.3 2.8 3.1
Total kapitalrentabilitet 2.5 1.8 6.5 7 2
Signatur
03.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex