Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yama Invest As
Juridisk navn:  Yama Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63904353
Bjørkelunden 2 Bjørkelunden 2 Fax:
2170 Fenstad 2170 Fenstad
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 917655936
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/18/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tiq Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.95%
Resultat  
  
202.45%
Egenkapital  
  
63.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.631.000 2.393.000 2.806.000 2.575.000 580.000
Resultat: 334.000 -326.000 -303.000 -225.000 88.000
Egenkapital: -214.000 -587.000 -324.000 -83.000 100.000
Regnskap for  Yama Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.631.000 2.393.000 2.806.000 2.575.000 580.000
Driftskostnader -2.297.000 -2.719.000 -3.108.000 -2.803.000 -492.000
Driftsresultat 334.000 -326.000 -303.000 -227.000 88.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 1.000 0
Finans 0 0 3.000 0
Resultat før skatt 334.000 -326.000 -303.000 -225.000 88.000
Skattekostnad -167.000 64.000 62.000 42.000 -13.000
Årsresultat 167.000 -263.000 -241.000 -183.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 876.000 791.000 830.000 1.019.000 224.000
Sum omløpsmidler 454.000 181.000 268.000 398.000 233.000
Sum eiendeler 1.330.000 972.000 1.098.000 1.417.000 457.000
Sum opptjent egenkapital -244.000 -617.000 -354.000 -113.000 70.000
Sum egenkapital -214.000 -587.000 -324.000 -83.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 64.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.480.000 1.559.000 1.422.000 1.499.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 1.330.000 972.000 1.098.000 1.416.000 457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.204.000 2.022.000 2.499.000 2.369.000 580.000
Andre inntekter 427.000 372.000 307.000 205.000 0
Driftsinntekter 2.631.000 2.393.000 2.806.000 2.575.000 580.000
Varekostnad -1.280.000 -1.154.000 -1.370.000 -1.288.000 -249.000
Lønninger -549.000 -917.000 -979.000 -811.000 -163.000
Avskrivning -124.000 -269.000 -239.000 -248.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -344.000 -379.000 -520.000 -456.000 -72.000
Driftskostnader -2.297.000 -2.719.000 -3.108.000 -2.803.000 -492.000
Driftsresultat 334.000 -326.000 -303.000 -227.000 88.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 1.000 0
Finans 0 0 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 167.000 -263.000 -241.000 -183.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 167.000 104.000 42.000 0
Fast eiendom 455.000 682.000 910.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 876.000 169.000 43.000 67.000 224.000
Sum varige driftsmidler 876.000 624.000 726.000 976.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 876.000 791.000 830.000 1.019.000 224.000
Varebeholdning 102.000 102.000 181.000 240.000 75.000
Kundefordringer 3.000 3.000 3.000 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 342.000 69.000 83.000 158.000 158.000
Sum omløpsmidler 454.000 181.000 268.000 398.000 233.000
Sum eiendeler 1.330.000 972.000 1.098.000 1.417.000 457.000
Sum opptjent egenkapital -244.000 -617.000 -354.000 -113.000 70.000
Sum egenkapital -214.000 -587.000 -324.000 -83.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 64.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 64.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 124.000 98.000 0 150.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 63.000 106.000 21.000 -2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.307.000 1.398.000 1.315.000 1.329.000 329.000
Sum kortsiktig gjeld 1.480.000 1.559.000 1.422.000 1.499.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 1.330.000 972.000 1.098.000 1.416.000 457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.026.000 -1.378.000 -1.154.000 -1.101.000 -124.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
Soliditet -16.1 -60.4 -29.5 -5.9 21.9
Resultatgrad 12.7 -13.6 -10.8 -8.8 15.2
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad -7.2 -2.7 -4.4 -18.1 3.6
Total kapitalrentabilitet 25.1 -33.5 -27.6 -15.9 19.3
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex