Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yar Bygg As
Juridisk navn:  Yar Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østliveien 9 Østliveien 9 Fax:
1389 Heggedal 1389 Heggedal
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 922852944
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/20/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Digitall As
Utvikling:
Omsetning  
  
171.44%
Resultat  
  
176.5%
Egenkapital  
  
87.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.975.000 1.096.000
Resultat: 179.000 -234.000
Egenkapital: -25.000 -204.000
Regnskap for  Yar Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.975.000 1.096.000
Driftskostnader -2.780.000 -1.325.000
Driftsresultat 195.000 -229.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -16.000 -6.000
Finans -16.000 -6.000
Resultat før skatt 179.000 -234.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 179.000 -234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 789.000 593.000
Sum omløpsmidler 245.000 14.000
Sum eiendeler 1.034.000 607.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -234.000
Sum egenkapital -25.000 -204.000
Sum langsiktig gjeld 257.000 323.000
Sum kortsiktig gjeld 803.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 1.035.000 607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.975.000 1.096.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.975.000 1.096.000
Varekostnad -988.000 -561.000
Lønninger -1.204.000 -573.000
Avskrivning -147.000 -15.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -441.000 -176.000
Driftskostnader -2.780.000 -1.325.000
Driftsresultat 195.000 -229.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -16.000 -6.000
Finans -16.000 -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 179.000 -234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 789.000 593.000
Sum varige driftsmidler 789.000 593.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 789.000 593.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 32.000 -63.000
Andre fordringer 64.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 214.000 13.000
Sum omløpsmidler 245.000 14.000
Sum eiendeler 1.034.000 607.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -234.000
Sum egenkapital -25.000 -204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 257.000 323.000
Leverandørgjeld 113.000 16.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 473.000 49.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 803.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 1.035.000 607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -558.000 -474.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0
Likviditetsgrad 2 0.3 0
Soliditet -2.4 -33.6
Resultatgrad 6.6 -20.9
Rentedekningsgrad 12.2 -38.2
Gjeldsgrad -42.4
Total kapitalrentabilitet 18.8 -37.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex