Ymber Produksjon As
Juridisk navn:  Ymber Produksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77770400
Bjørklysvingen 3 Bjørklysvingen 3 Fax: 77770401
9152 Sørkjosen 9152 Sørkjosen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 914678412
Aksjekapital: 259.184 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/7/1949
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.81%
Resultat  
  
-81.9%
Egenkapital  
  
3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.798.000 22.158.000 152.607.000 135.432.000 138.756.000
Resultat: 5.182.000 28.628.000 42.532.000 33.177.000 53.945.000
Egenkapital: 228.475.000 220.505.000 377.781.000 353.713.000 336.820.000
Regnskap for  Ymber Produksjon As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.798.000 22.158.000 152.607.000 135.432.000 138.756.000
Driftskostnader -13.516.000 -14.321.000 -114.767.000 -107.804.000 -97.977.000
Driftsresultat -5.718.000 7.837.000 37.841.000 27.628.000 40.779.000
Finansinntekter 18.449.000 28.546.000 17.768.000 18.494.000 23.418.000
Finanskostnader -7.549.000 -7.755.000 -13.076.000 -12.945.000 -10.252.000
Finans 10.900.000 20.791.000 4.692.000 5.549.000 13.166.000
Resultat før skatt 5.182.000 28.628.000 42.532.000 33.177.000 53.945.000
Skattekostnad 2.788.000 -247.000 -6.464.000 -4.284.000 -8.160.000
Årsresultat 7.970.000 28.381.000 36.068.000 28.893.000 45.785.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 545.114.000 544.654.000 845.793.000 848.337.000 829.903.000
Sum omløpsmidler 24.486.000 24.791.000 65.251.000 103.967.000 84.239.000
Sum eiendeler 569.600.000 569.445.000 911.044.000 952.304.000 914.142.000
Sum opptjent egenkapital 174.340.000 166.370.000 323.305.000 299.237.000 282.344.000
Sum egenkapital 228.475.000 220.505.000 377.781.000 353.713.000 336.820.000
Sum langsiktig gjeld 325.317.000 339.603.000 479.127.000 545.140.000 555.612.000
Sum kortsiktig gjeld 15.808.000 9.337.000 54.136.000 53.451.000 21.710.000
Sum gjeld og egenkapital 569.600.000 569.445.000 911.044.000 952.304.000 914.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.622.000 19.734.000 122.539.000 105.669.000 115.456.000
Andre inntekter 4.176.000 2.424.000 30.068.000 29.763.000 23.300.000
Driftsinntekter 7.798.000 22.158.000 152.607.000 135.432.000 138.756.000
Varekostnad -790.000 -2.228.000 -25.771.000 -17.649.000 -15.860.000
Lønninger -1.459.000 -3.022.000 -28.375.000 -29.371.000 -28.389.000
Avskrivning -2.837.000 -2.880.000 -31.458.000 -28.451.000 -28.380.000
Nedskrivning 0 -71.000 -59.000 -66.000
Andre driftskostnader -8.430.000 -6.191.000 -29.092.000 -32.274.000 -25.282.000
Driftskostnader -13.516.000 -14.321.000 -114.767.000 -107.804.000 -97.977.000
Driftsresultat -5.718.000 7.837.000 37.841.000 27.628.000 40.779.000
Finansinntekter 18.449.000 28.546.000 17.768.000 18.494.000 23.418.000
Finanskostnader -7.549.000 -7.755.000 -13.076.000 -12.945.000 -10.252.000
Finans 10.900.000 20.791.000 4.692.000 5.549.000 13.166.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -12.000.000 -12.000.000 0
Årsresultat 7.970.000 28.381.000 36.068.000 28.893.000 45.785.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.727.000 1.217.000 8.684.000 9.906.000 8.771.000
Fast eiendom 50.409.000 0 0 14.786.000
Maskiner anlegg 49.927.000 0 349.297.000 354.438.000 306.192.000
Driftsløsøre 68.000 81.000 18.642.000 22.956.000 38.377.000
Sum varige driftsmidler 49.995.000 50.490.000 367.939.000 377.394.000 359.355.000
Sum finansielle anleggsmidler 493.392.000 492.947.000 469.171.000 461.037.000 461.777.000
Sum anleggsmidler 545.114.000 544.654.000 845.793.000 848.337.000 829.903.000
Varebeholdning 0 6.667.000 8.311.000 7.021.000
Kundefordringer 566.000 1.584.000 21.192.000 18.431.000 19.803.000
Andre fordringer 20.822.000 20.339.000 5.130.000 366.000 895.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.098.000 2.868.000 32.262.000 76.859.000 56.520.000
Sum omløpsmidler 24.486.000 24.791.000 65.251.000 103.967.000 84.239.000
Sum eiendeler 569.600.000 569.445.000 911.044.000 952.304.000 914.142.000
Sum opptjent egenkapital 174.340.000 166.370.000 323.305.000 299.237.000 282.344.000
Sum egenkapital 228.475.000 220.505.000 377.781.000 353.713.000 336.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 546.000 10.104.000 14.172.000 15.312.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 325.317.000 339.603.000 479.127.000 545.140.000 555.612.000
Leverandørgjeld 14.863.000 6.310.000 9.422.000 14.154.000 8.146.000
Betalbar skatt 111.000 5.241.000 5.420.000 5.302.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 193.000 2.929.000 1.957.000 1.634.000
Utbytte 0 -12.000.000 -12.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 844.000 2.723.000 24.545.000 19.920.000 6.628.000
Sum kortsiktig gjeld 15.808.000 9.337.000 54.136.000 53.451.000 21.710.000
Sum gjeld og egenkapital 569.600.000 569.445.000 911.044.000 952.304.000 914.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.678.000 15.454.000 11.115.000 50.516.000 62.529.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.7 1.2 1.9 3.9
Likviditetsgrad 2 1.5 2.7 1.1 1.8 3.6
Soliditet 40.1 38.7 41.5 37.1 36.8
Resultatgrad -73.3 35.4 24.8 20.4 29.4
Rentedekningsgrad -0.8 1 2.9 2.1 4
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.4 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 2.2 6.4 6.1 4.8 7
Signatur
30.08.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex