Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ymse AS
Juridisk navn:  Ymse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lerkeveien 18C Lerkeveien 18C Fax:
4622 Kristiansand S 4622 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 991608699
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/10/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.37%
Resultat  
  
-320%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 188.000 278.000 377.000 1.215.000 602.000
Resultat: -42.000 -10.000 6.000 64.000 96.000
Egenkapital: 66.000 99.000 107.000 102.000 127.000
Regnskap for  Ymse AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 188.000 278.000 377.000 1.215.000 602.000
Driftskostnader -230.000 -288.000 -371.000 -1.152.000 -506.000
Driftsresultat -42.000 -10.000 6.000 63.000 96.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -42.000 -10.000 6.000 64.000 96.000
Skattekostnad 9.000 2.000 -1.000 -15.000 -5.000
Årsresultat -33.000 -8.000 5.000 49.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 261.000 172.000 367.000 910.000 693.000
Sum eiendeler 270.000 172.000 367.000 910.000 693.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 69.000 77.000 72.000 23.000
Sum egenkapital 66.000 99.000 107.000 102.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 72.000 259.000 807.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 270.000 171.000 366.000 909.000 692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 188.000 278.000 377.000 1.215.000 589.000
Andre inntekter 0 0 0 13.000
Driftsinntekter 188.000 278.000 377.000 1.215.000 602.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -1.000
Lønninger -197.000 -244.000 -282.000 -1.026.000 -487.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -44.000 -89.000 -120.000 -18.000
Driftskostnader -230.000 -288.000 -371.000 -1.152.000 -506.000
Driftsresultat -42.000 -10.000 6.000 63.000 96.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -8.000 5.000 49.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 156.000 30.000 196.000 14.000 51.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 105.000 139.000 170.000 895.000 642.000
Sum omløpsmidler 261.000 172.000 367.000 910.000 693.000
Sum eiendeler 270.000 172.000 367.000 910.000 693.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 69.000 77.000 72.000 23.000
Sum egenkapital 66.000 99.000 107.000 102.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 15.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 47.000 74.000 334.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 25.000 184.000 459.000 413.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 72.000 259.000 807.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 270.000 171.000 366.000 909.000 692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 100.000 108.000 103.000 128.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.4 1.4 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 2.4 1.4 1.1 1.2
Soliditet 24.4 57.9 29.2 11.2 18.4
Resultatgrad -22.3 -3.6 1.6 5.2 15.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.1 0.7 2.4 7.9 4.4
Total kapitalrentabilitet -15.6 -5.8 1.6 6.9 13.9
Signatur
15.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2020
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex