Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ytterøy Bygdetun
Juridisk navn:  Ytterøy Bygdetun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74056460
Fax:
7629 Ytterøy 7629 Ytterøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 977263484
Aksjekapital: 95.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.12%
Resultat  
  
108.74%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 257.000 330.000 947.000 537.000 834.000
Resultat: 16.000 -183.000 223.000 -249.000 -61.000
Egenkapital: 0 547.000 730.000 0 756.000
Regnskap for  Ytterøy Bygdetun
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 257.000 330.000 947.000 537.000 834.000
Driftskostnader -242.000 -514.000 -724.000 -789.000 -898.000
Driftsresultat 15.000 -183.000 223.000 -251.000 -65.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 2.000 4.000
Resultat før skatt 16.000 -183.000 223.000 -249.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -183.000 223.000 -249.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 324.000 343.000 0 381.000
Sum omløpsmidler 223.000 387.000 0 398.000
Sum eiendeler 547.000 730.000 0 779.000
Sum opptjent egenkapital 547.000 730.000 0 375.000
Sum egenkapital 547.000 730.000 0 756.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 22.000
Sum gjeld og egenkapital 548.000 730.000 0 778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.000 329.000 945.000 492.000 551.000
Andre inntekter 176.000 2.000 2.000 45.000 282.000
Driftsinntekter 257.000 330.000 947.000 537.000 834.000
Varekostnad -204.000 -358.000 -625.000 0 0
Lønninger -19.000 -137.000 -80.000 -114.000 -310.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -656.000 -569.000
Driftskostnader -242.000 -514.000 -724.000 -789.000 -898.000
Driftsresultat 15.000 -183.000 223.000 -251.000 -65.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -183.000 223.000 -249.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 150.000 243.000 0 281.000
Maskiner anlegg 74.000 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 100.000 0 100.000
Sum varige driftsmidler 324.000 343.000 0 381.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 324.000 343.000 0 381.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 97.000 0 31.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 289.000 0 366.000
Sum omløpsmidler 223.000 387.000 0 398.000
Sum eiendeler 547.000 730.000 0 779.000
Sum opptjent egenkapital 547.000 730.000 0 375.000
Sum egenkapital 547.000 730.000 0 756.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 22.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 22.000
Sum gjeld og egenkapital 548.000 730.000 0 778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 222.000 387.000 0 376.000
Likviditetsgrad 1 2 18.1
Likviditetsgrad 2 2 0 0 18.1
Soliditet 99.8 1 97.2
Resultatgrad 5.8 -55.5 23.5 -46.7 -7.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -33.4 30.5 -7.8
Signatur
02.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex