Ytterøykylling As
Juridisk navn:  Ytterøykylling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74096828
Flatan 177 Jørstad Fax: 74096425
7629 Ytterøy 7629 Ytterøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 994065122
Aksjekapital: 1.467.000 NOK
Antall ansatte: 98
Etableringsdato: 3/18/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.77%
Resultat  
  
-7.77%
Egenkapital  
  
-8.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 309.516.000 256.287.000 233.763.000 222.043.000 248.311.000
Resultat: 688.000 746.000 8.789.000 1.785.000 14.299.000
Egenkapital: 17.875.000 19.432.000 29.201.000 24.719.000 37.853.000
Regnskap for  Ytterøykylling As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 309.516.000 256.287.000 233.763.000 222.043.000 248.311.000
Driftskostnader -308.433.000 -254.134.000 -223.358.000 -218.676.000 -232.538.000
Driftsresultat 1.083.000 2.154.000 10.405.000 3.368.000 15.774.000
Finansinntekter 387.000 243.000 164.000 179.000 167.000
Finanskostnader -782.000 -1.652.000 -1.780.000 -1.762.000 -1.641.000
Finans -395.000 -1.409.000 -1.616.000 -1.583.000 -1.474.000
Resultat før skatt 688.000 746.000 8.789.000 1.785.000 14.299.000
Skattekostnad -44.000 263.000 -1.307.000 860.000 -2.045.000
Årsresultat 644.000 1.009.000 7.482.000 2.645.000 12.255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.364.000 24.312.000 25.457.000 27.023.000 25.788.000
Sum omløpsmidler 34.689.000 35.477.000 51.057.000 45.832.000 62.076.000
Sum eiendeler 56.053.000 59.789.000 76.514.000 72.855.000 87.864.000
Sum opptjent egenkapital 16.408.000 17.965.000 27.173.000 22.691.000 35.103.000
Sum egenkapital 17.875.000 19.432.000 29.201.000 24.719.000 37.853.000
Sum langsiktig gjeld 8.640.000 10.509.000 13.234.000 13.594.000 8.386.000
Sum kortsiktig gjeld 29.538.000 29.847.000 34.078.000 34.542.000 41.625.000
Sum gjeld og egenkapital 56.053.000 59.788.000 76.513.000 72.855.000 87.864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 309.516.000 256.287.000 233.763.000 222.043.000 248.311.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 309.516.000 256.287.000 233.763.000 222.043.000 248.311.000
Varekostnad -223.951.000 -160.517.000 -128.406.000 -122.539.000 -136.265.000
Lønninger -55.751.000 -50.357.000 -60.856.000 -55.594.000 -61.220.000
Avskrivning -3.538.000 -4.172.000 -4.276.000 -4.182.000 -3.899.000
Nedskrivning -1.266.000 0 0 0
Andre driftskostnader -23.578.000 -37.843.000 -35.451.000 -34.397.000 -33.910.000
Driftskostnader -308.433.000 -254.134.000 -223.358.000 -218.676.000 -232.538.000
Driftsresultat 1.083.000 2.154.000 10.405.000 3.368.000 15.774.000
Finansinntekter 387.000 243.000 164.000 179.000 167.000
Finanskostnader -782.000 -1.652.000 -1.780.000 -1.762.000 -1.641.000
Finans -395.000 -1.409.000 -1.616.000 -1.583.000 -1.474.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.201.000 -1.467.000 0 0 0
Årsresultat 644.000 1.009.000 7.482.000 2.645.000 12.255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 999.000 1.141.000 1.775.000 0 0
Fast eiendom 3.865.000 4.608.000 9.366.000 11.682.000 12.748.000
Maskiner anlegg 6.229.000 7.731.000 9.694.000 6.825.000 8.439.000
Driftsløsøre 1.306.000 1.811.000 1.978.000 5.791.000 3.558.000
Sum varige driftsmidler 11.399.000 14.149.000 21.038.000 24.298.000 24.745.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.966.000 9.021.000 2.644.000 2.725.000 1.043.000
Sum anleggsmidler 21.364.000 24.312.000 25.457.000 27.023.000 25.788.000
Varebeholdning 3.100.000 3.485.000 26.434.000 21.439.000 23.096.000
Kundefordringer 18.153.000 23.317.000 17.470.000 16.998.000 26.457.000
Andre fordringer 1.562.000 3.116.000 3.645.000 5.100.000 8.017.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.874.000 5.559.000 3.507.000 2.295.000 4.506.000
Sum omløpsmidler 34.689.000 35.477.000 51.057.000 45.832.000 62.076.000
Sum eiendeler 56.053.000 59.789.000 76.514.000 72.855.000 87.864.000
Sum opptjent egenkapital 16.408.000 17.965.000 27.173.000 22.691.000 35.103.000
Sum egenkapital 17.875.000 19.432.000 29.201.000 24.719.000 37.853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 1.466.000 200.000 1.060.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 1.000 6.519.000 9.276.000 10.855.000
Sum langsiktig gjeld 8.640.000 10.509.000 13.234.000 13.594.000 8.386.000
Leverandørgjeld 11.876.000 12.155.000 9.438.000 8.516.000 10.366.000
Betalbar skatt 581.000 1.121.000 41.000 0 2.127.000
Skyldig offentlige avgifter 4.954.000 4.719.000 5.657.000 3.295.000 4.291.000
Utbytte -2.201.000 -1.467.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.125.000 11.852.000 12.424.000 13.455.000 13.987.000
Sum kortsiktig gjeld 29.538.000 29.847.000 34.078.000 34.542.000 41.625.000
Sum gjeld og egenkapital 56.053.000 59.788.000 76.513.000 72.855.000 87.864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.151.000 5.630.000 16.979.000 11.290.000 20.451.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.5 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.7 0.7 0.9
Soliditet 31.9 32.5 38.2 33.9 43.1
Resultatgrad 0.3 0.8 4.5 1.5 6.4
Rentedekningsgrad 1.4 1.3 5.8 1.9 9.6
Gjeldsgrad 2.1 2.1 1.6 1.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 2.6 4.0 13.8 4.9 18.1
Signatur
09.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex