Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yvonne's Myoung Soon Choi
Juridisk navn:  Yvonne's Myoung Soon Choi
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41247836
Fjellstien 1B Fjellstien 1B Fax:
3961 Stathelle 3961 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 984250495
Aksjekapital: 32 NOK
Etableringsdato: 2/28/2002
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.06%
Resultat  
  
-12.9%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002
Omsetning: 437.000 591.000
Resultat: 135.000 155.000
Egenkapital: 0 32.000
Regnskap for  Yvonne's Myoung Soon Choi
Resultat 2003 2002
Driftsinntekter 437.000 591.000
Driftskostnader -302.000 -434.000
Driftsresultat 135.000 158.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 0 -4.000
Resultat før skatt 135.000 155.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 46.000
Sum eiendeler 0 46.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 13.000
Sum gjeld og egenkapital 0 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 437.000 591.000
Varekostnad -180.000 -236.000
Lønninger 0 -1.000
Avskrivning 0 -14.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -122.000 -183.000
Driftskostnader -302.000 -434.000
Driftsresultat 135.000 158.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 0 -4.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 10.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 0 35.000
Sum omløpsmidler 0 46.000
Sum eiendeler 0 46.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 13.000
Sum gjeld og egenkapital 0 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 33.000
Likviditetsgrad 1 3.5
Likviditetsgrad 2 0.0 2.8
Soliditet 71.1
Resultatgrad 30.9 26.7
Rentedekningsgrad 39.5
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 351.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex