Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Yx Geithus As
Juridisk navn:  Yx Geithus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32751297
Stalsbergveien 1 Stalsbergveien 1 Fax:
3360 Geithus 3360 Geithus
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 819626642
Aksjekapital: 38.300 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 8/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
50.3%
Resultat  
  
182.6%
Egenkapital  
  
213%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.197.000 12.107.000 10.896.000 10.711.000
Resultat: 280.000 -339.000 -51.000 -117.000
Egenkapital: 313.000 100.000 125.000 59.000
Regnskap for  Yx Geithus As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.197.000 12.107.000 10.896.000 10.711.000
Driftskostnader -17.905.000 -12.442.000 -10.938.000 -10.636.000
Driftsresultat 291.000 -335.000 -42.000 75.000
Finansinntekter 1.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -12.000 -8.000 -16.000 -199.000
Finans -11.000 -3.000 -9.000 -193.000
Resultat før skatt 280.000 -339.000 -51.000 -117.000
Skattekostnad -67.000 71.000 3.000 22.000
Årsresultat 214.000 -267.000 -47.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 478.000 455.000 198.000 2.420.000
Sum omløpsmidler 3.974.000 2.122.000 2.327.000 1.709.000
Sum eiendeler 4.452.000 2.577.000 2.525.000 4.129.000
Sum opptjent egenkapital 214.000 0 -36.000 29.000
Sum egenkapital 313.000 100.000 125.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.628.000
Sum kortsiktig gjeld 4.139.000 2.477.000 2.399.000 1.441.000
Sum gjeld og egenkapital 4.453.000 2.577.000 2.524.000 4.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.447.000 11.660.000 10.473.000 10.125.000
Andre inntekter 750.000 447.000 423.000 586.000
Driftsinntekter 18.197.000 12.107.000 10.896.000 10.711.000
Varekostnad -9.799.000 -6.746.000 -5.883.000 -5.953.000
Lønninger -4.312.000 -3.391.000 -2.567.000 -3.067.000
Avskrivning -93.000 -99.000 -99.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.701.000 -2.206.000 -2.389.000 -1.463.000
Driftskostnader -17.905.000 -12.442.000 -10.938.000 -10.636.000
Driftsresultat 291.000 -335.000 -42.000 75.000
Finansinntekter 1.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -12.000 -8.000 -16.000 -199.000
Finans -11.000 -3.000 -9.000 -193.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 214.000 -267.000 -47.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 35.000 32.000 0
Fast eiendom 0 0 2.150.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 257.000 225.000 166.000 270.000
Sum varige driftsmidler 257.000 225.000 166.000 2.420.000
Sum finansielle anleggsmidler 186.000 194.000 0 0
Sum anleggsmidler 478.000 455.000 198.000 2.420.000
Varebeholdning 1.225.000 695.000 824.000 1.016.000
Kundefordringer 549.000 291.000 171.000 146.000
Andre fordringer 676.000 540.000 467.000 273.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.524.000 596.000 865.000 274.000
Sum omløpsmidler 3.974.000 2.122.000 2.327.000 1.709.000
Sum eiendeler 4.452.000 2.577.000 2.525.000 4.129.000
Sum opptjent egenkapital 214.000 0 -36.000 29.000
Sum egenkapital 313.000 100.000 125.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.628.000
Leverandørgjeld 796.000 429.000 584.000 396.000
Betalbar skatt 67.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 640.000 273.000 289.000 328.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.636.000 1.775.000 1.527.000 717.000
Sum kortsiktig gjeld 4.139.000 2.477.000 2.399.000 1.441.000
Sum gjeld og egenkapital 4.453.000 2.577.000 2.524.000 4.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -165.000 -355.000 -72.000 268.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.5
Soliditet 7.0 3.9 5 1.4
Resultatgrad 1.6 -2.8 -0.4 0.7
Rentedekningsgrad 24.3 -41.9 -2.6 0.4
Gjeldsgrad 13.2 24.8 19.2 6
Total kapitalrentabilitet 6.6 -12.8 -1.4 2
Signatur
20.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2022
Prokura hver for seg
Formodalen Tandberg Mona
Prokura hver for seg
Formodalen Tandberg Magnus
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex