Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zanzibar Inn AS
Juridisk navn:  Zanzibar Inn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74288300
Lauvsnes Lauvsnes Fax: 74288266
7770 Flatanger 7770 Flatanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Flatanger
Org.nr: 983517269
Aksjekapital: 710.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomi & Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.87%
Resultat  
  
211.92%
Egenkapital  
  
30.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.060.000 5.654.000 6.769.000 8.511.000 6.906.000
Resultat: 1.073.000 344.000 454.000 1.195.000 1.035.000
Egenkapital: 3.576.000 2.739.000 2.471.000 3.182.000 3.981.000
Regnskap for  Zanzibar Inn AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.060.000 5.654.000 6.769.000 8.511.000 6.906.000
Driftskostnader -5.884.000 -5.191.000 -6.161.000 -7.161.000 -5.792.000
Driftsresultat 1.176.000 463.000 609.000 1.351.000 1.114.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -102.000 -122.000 -157.000 -157.000 -80.000
Finans -102.000 -119.000 -154.000 -155.000 -78.000
Resultat før skatt 1.073.000 344.000 454.000 1.195.000 1.035.000
Skattekostnad -236.000 -75.000 -100.000 -295.000 -267.000
Årsresultat 837.000 268.000 354.000 901.000 768.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.470.000 6.185.000 7.078.000 8.070.000 7.895.000
Sum omløpsmidler 2.928.000 2.242.000 1.682.000 2.019.000 1.720.000
Sum eiendeler 8.398.000 8.427.000 8.760.000 10.089.000 9.615.000
Sum opptjent egenkapital 2.866.000 2.029.000 1.761.000 2.472.000 3.271.000
Sum egenkapital 3.576.000 2.739.000 2.471.000 3.182.000 3.981.000
Sum langsiktig gjeld 3.314.000 3.573.000 3.797.000 4.179.000 4.557.000
Sum kortsiktig gjeld 1.508.000 2.115.000 2.492.000 2.728.000 1.077.000
Sum gjeld og egenkapital 8.398.000 8.427.000 8.760.000 10.089.000 9.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.632.000 3.768.000 4.121.000 4.573.000 4.526.000
Andre inntekter 2.427.000 1.885.000 2.648.000 3.938.000 2.380.000
Driftsinntekter 7.060.000 5.654.000 6.769.000 8.511.000 6.906.000
Varekostnad -1.532.000 -1.350.000 -1.333.000 -1.635.000 -1.652.000
Lønninger -2.178.000 -1.830.000 -2.151.000 -2.715.000 -1.787.000
Avskrivning -1.037.000 -1.184.000 -1.408.000 -1.313.000 -1.147.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.137.000 -827.000 -1.269.000 -1.498.000 -1.206.000
Driftskostnader -5.884.000 -5.191.000 -6.161.000 -7.161.000 -5.792.000
Driftsresultat 1.176.000 463.000 609.000 1.351.000 1.114.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -102.000 -122.000 -157.000 -157.000 -80.000
Finans -102.000 -119.000 -154.000 -155.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 837.000 268.000 354.000 901.000 768.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 603.000 567.000 515.000 434.000 420.000
Fast eiendom 3.982.000 4.577.000 5.171.000 5.484.000 5.575.000
Maskiner anlegg 94.000 58.000 99.000 159.000 239.000
Driftsløsøre 741.000 934.000 1.243.000 1.943.000 1.614.000
Sum varige driftsmidler 4.818.000 5.568.000 6.513.000 7.586.000 7.428.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 48.000
Sum anleggsmidler 5.470.000 6.185.000 7.078.000 8.070.000 7.895.000
Varebeholdning 109.000 109.000 108.000 65.000 145.000
Kundefordringer 634.000 541.000 397.000 378.000 383.000
Andre fordringer 24.000 64.000 82.000 65.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.161.000 1.527.000 1.095.000 1.511.000 1.192.000
Sum omløpsmidler 2.928.000 2.242.000 1.682.000 2.019.000 1.720.000
Sum eiendeler 8.398.000 8.427.000 8.760.000 10.089.000 9.615.000
Sum opptjent egenkapital 2.866.000 2.029.000 1.761.000 2.472.000 3.271.000
Sum egenkapital 3.576.000 2.739.000 2.471.000 3.182.000 3.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.314.000 3.573.000 3.797.000 4.179.000 4.557.000
Leverandørgjeld 93.000 93.000 237.000 117.000 260.000
Betalbar skatt 272.000 128.000 181.000 309.000 280.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 191.000 242.000 231.000 144.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 925.000 1.703.000 1.831.000 2.072.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 1.508.000 2.115.000 2.492.000 2.728.000 1.077.000
Sum gjeld og egenkapital 8.398.000 8.427.000 8.760.000 10.089.000 9.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.420.000 127.000 -810.000 -709.000 643.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.1 0.7 0.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.0 0.6 0.7 1.5
Soliditet 42.6 32.5 28.2 31.5 41.4
Resultatgrad 16.7 8.2 9 15.9 16.1
Rentedekningsgrad 11.5 3.8 3.9 8.6 13.9
Gjeldsgrad 1.3 2.1 2.5 2.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 14.0 5.5 7 13.4 11.6
Signatur
28.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex