Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zero Telecom AS
Juridisk navn:  Zero Telecom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98455550
Langsæveien 5 Langsæveien 5 Fax:
4846 Arendal 4846 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 990522588
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/9/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.45%
Resultat  
  
23.74%
Egenkapital  
  
5.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.227.000 14.304.000 16.696.000 14.583.000 10.404.000
Resultat: 1.788.000 1.445.000 3.309.000 1.732.000 1.023.000
Egenkapital: 1.050.000 992.000 1.794.000 2.947.000 1.631.000
Regnskap for  Zero Telecom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.227.000 14.304.000 16.696.000 14.583.000 10.404.000
Driftskostnader -13.439.000 -13.180.000 -14.682.000 -12.848.000 -9.372.000
Driftsresultat 1.788.000 1.124.000 2.014.000 1.735.000 1.032.000
Finansinntekter 322.000 1.299.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -5.000 -10.000
Finans 320.000 1.295.000 -4.000 -9.000
Resultat før skatt 1.788.000 1.445.000 3.309.000 1.732.000 1.023.000
Skattekostnad -393.000 -247.000 -463.000 -416.000 -256.000
Årsresultat 1.395.000 1.198.000 2.847.000 1.316.000 767.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 279.000 249.000 249.000
Sum omløpsmidler 5.139.000 5.510.000 7.677.000 5.319.000 3.158.000
Sum eiendeler 5.140.000 5.511.000 7.956.000 5.568.000 3.407.000
Sum opptjent egenkapital 950.000 892.000 1.694.000 2.847.000 1.531.000
Sum egenkapital 1.050.000 992.000 1.794.000 2.947.000 1.631.000
Sum langsiktig gjeld 0 190.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.089.000 4.519.000 5.972.000 2.620.000 1.776.000
Sum gjeld og egenkapital 5.139.000 5.511.000 7.956.000 5.567.000 3.407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.227.000 14.304.000 16.696.000 14.583.000 10.404.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.227.000 14.304.000 16.696.000 14.583.000 10.404.000
Varekostnad -11.638.000 -11.020.000 -12.351.000 -10.959.000 -7.566.000
Lønninger -1.169.000 -1.536.000 -1.713.000 -1.245.000 -1.178.000
Avskrivning 0 0 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -632.000 -624.000 -618.000 -644.000 -611.000
Driftskostnader -13.439.000 -13.180.000 -14.682.000 -12.848.000 -9.372.000
Driftsresultat 1.788.000 1.124.000 2.014.000 1.735.000 1.032.000
Finansinntekter 322.000 1.299.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -5.000 -10.000
Finans 320.000 1.295.000 -4.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.336.000 -2.000.000 -4.000.000 0 0
Årsresultat 1.395.000 1.198.000 2.847.000 1.316.000 767.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 279.000 249.000 249.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 279.000 249.000 249.000
Varebeholdning 657.000 701.000 924.000 866.000 507.000
Kundefordringer 96.000 65.000 83.000 49.000 273.000
Andre fordringer 823.000 1.626.000 2.495.000 1.414.000 1.052.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.562.000 3.118.000 4.174.000 2.990.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 5.139.000 5.510.000 7.677.000 5.319.000 3.158.000
Sum eiendeler 5.140.000 5.511.000 7.956.000 5.568.000 3.407.000
Sum opptjent egenkapital 950.000 892.000 1.694.000 2.847.000 1.531.000
Sum egenkapital 1.050.000 992.000 1.794.000 2.947.000 1.631.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 190.000 0 0
Leverandørgjeld 1.945.000 1.665.000 974.000 1.570.000 981.000
Betalbar skatt 393.000 247.000 463.000 416.000 260.000
Skyldig offentlige avgifter 151.000 314.000 194.000 183.000 197.000
Utbytte -1.336.000 -2.000.000 -4.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 292.000 341.000 451.000 338.000
Sum kortsiktig gjeld 4.089.000 4.519.000 5.972.000 2.620.000 1.776.000
Sum gjeld og egenkapital 5.139.000 5.511.000 7.956.000 5.567.000 3.407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.050.000 991.000 1.705.000 2.699.000 1.382.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.7 1.5
Soliditet 20.4 1 22.5 52.9 47.9
Resultatgrad 11.7 7.9 12.1 11.9 9.9
Rentedekningsgrad 5 503.5 3 103.2
Gjeldsgrad 3.9 4.6 3.4 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 34.8 26.2 41.6 31.2 30.3
Signatur
17.04.2018
SIGNATUR
OLOMANI FATMIR
Prokurister
16.07.2012
Styrets leder alene.
Ali Olomani
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex