Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zevs Productions AS
Juridisk navn:  Zevs Productions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90655968
c/o Vibeke Strøm Maridalsveien 221 c/o Vibeke Strøm Maridalsveien 221 Fax:
0467 Oslo 467 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984902441
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
110.71%
Egenkapital  
  
150%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.000 0 88.000 139.000 1.000
Resultat: 9.000 -84.000 35.000 65.000 -10.000
Egenkapital: 3.000 -6.000 90.000 64.000 16.000
Regnskap for  Zevs Productions AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.000 0 88.000 139.000 1.000
Driftskostnader -10.000 -84.000 -54.000 -74.000 -11.000
Driftsresultat 9.000 -84.000 35.000 65.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 -84.000 35.000 65.000 -10.000
Skattekostnad -13.000 -9.000 -17.000 1.000
Årsresultat 9.000 -96.000 26.000 49.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000 21.000 38.000
Sum omløpsmidler 23.000 5.000 135.000 78.000 4.000
Sum eiendeler 23.000 5.000 148.000 99.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -106.000 -10.000 -36.000 -84.000
Sum egenkapital 3.000 -6.000 90.000 64.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 11.000 57.000 35.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000 5.000 147.000 99.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 88.000 138.000 0
Andre inntekter 20.000 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 20.000 0 88.000 139.000 1.000
Varekostnad 0 -44.000 -64.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -84.000 -10.000 -10.000 -11.000
Driftskostnader -10.000 -84.000 -54.000 -74.000 -11.000
Driftsresultat 9.000 -84.000 35.000 65.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -96.000 26.000 49.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 21.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 13.000 21.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 0 87.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 5.000 47.000 78.000 4.000
Sum omløpsmidler 23.000 5.000 135.000 78.000 4.000
Sum eiendeler 23.000 5.000 148.000 99.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -106.000 -10.000 -36.000 -84.000
Sum egenkapital 3.000 -6.000 90.000 64.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 47.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 11.000 11.000 33.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 11.000 57.000 35.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000 5.000 147.000 99.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 -6.000 78.000 43.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.5 2.4 2.2 0.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 2.4 2.2 0.1
Soliditet 13.0 61.2 64.6 37.2
Resultatgrad 45.0 39.8 46.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.7 -1.8 0.6 0.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 39.1 23.8 65.7 -23.3
Signatur
20.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex