Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zonic Bygg As
Juridisk navn:  Zonic Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92563671
Ensjøveien 31A Ensjøveien 31A Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923070451
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4287.5%
Egenkapital  
  
-300%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 399.000 0
Resultat: 335.000 -8.000
Egenkapital: -30.000 15.000
Regnskap for  Zonic Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 399.000 0
Driftskostnader -64.000 -8.000
Driftsresultat 335.000 -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 335.000 -8.000
Skattekostnad -71.000 0
Årsresultat 264.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 461.000 20.000
Sum eiendeler 461.000 20.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -8.000
Sum egenkapital -30.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 0
Sum gjeld og egenkapital 461.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 399.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 399.000 0
Varekostnad -47.000 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -17.000 -8.000
Driftskostnader -64.000 -8.000
Driftsresultat 335.000 -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -310.000 0
Årsresultat 264.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 17.000 17.000
Kundefordringer 136.000 0
Andre fordringer 310.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank -1.000 4.000
Sum omløpsmidler 461.000 20.000
Sum eiendeler 461.000 20.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -8.000
Sum egenkapital -30.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000
Leverandørgjeld 36.000 0
Betalbar skatt 71.000 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 0
Utbytte -310.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 486.000 0
Sum gjeld og egenkapital 461.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -25.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0
Soliditet -6.5 7
Resultatgrad 84.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -16.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 72.7
Signatur
21.09.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex