Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zookjeden Buddy AS
Juridisk navn:  Zookjeden Buddy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63844300
Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Fax: 63842325
1065 Oslo 1065 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988091359
Aksjekapital: 3.650.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/23/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kr. Wilhelmsen & Co As
Regnskapsfører: Nt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.18%
Resultat  
  
19%
Egenkapital  
  
14.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.402.000 11.245.000 9.555.000 8.256.000 9.119.000
Resultat: 714.000 600.000 -214.000 622.000 -148.000
Egenkapital: 4.709.000 4.129.000 3.543.000 3.757.000 3.135.000
Regnskap for  Zookjeden Buddy AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.402.000 11.245.000 9.555.000 8.256.000 9.119.000
Driftskostnader -12.670.000 -10.591.000 -9.763.000 -7.628.000 -9.264.000
Driftsresultat 732.000 654.000 -208.000 628.000 -144.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -21.000 -55.000 -7.000 -7.000 -5.000
Finans -17.000 -53.000 -6.000 -6.000 -3.000
Resultat før skatt 714.000 600.000 -214.000 622.000 -148.000
Skattekostnad -134.000 -15.000 0 0 0
Årsresultat 581.000 585.000 -214.000 622.000 -148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.464.000 313.000 506.000 17.000 12.000
Sum omløpsmidler 5.371.000 5.195.000 4.302.000 5.193.000 4.192.000
Sum eiendeler 6.835.000 5.508.000 4.808.000 5.210.000 4.204.000
Sum opptjent egenkapital 1.059.000 479.000 -107.000 107.000 -515.000
Sum egenkapital 4.709.000 4.129.000 3.543.000 3.757.000 3.135.000
Sum langsiktig gjeld 279.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.847.000 1.379.000 1.264.000 1.453.000 1.069.000
Sum gjeld og egenkapital 6.835.000 5.508.000 4.807.000 5.210.000 4.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.004.000 9.536.000 8.236.000 8.256.000 9.119.000
Andre inntekter 2.398.000 1.709.000 1.319.000 0 0
Driftsinntekter 13.402.000 11.245.000 9.555.000 8.256.000 9.119.000
Varekostnad -2.377.000 -1.621.000 -1.443.000 -953.000 0
Lønninger -3.383.000 -3.001.000 -3.359.000 -3.084.000 -2.698.000
Avskrivning -302.000 -213.000 -117.000 -17.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.608.000 -5.756.000 -4.844.000 -3.574.000 -6.559.000
Driftskostnader -12.670.000 -10.591.000 -9.763.000 -7.628.000 -9.264.000
Driftsresultat 732.000 654.000 -208.000 628.000 -144.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -21.000 -55.000 -7.000 -7.000 -5.000
Finans -17.000 -53.000 -6.000 -6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 581.000 585.000 -214.000 622.000 -148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 341.000 294.000 497.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 624.000 19.000 9.000 17.000 12.000
Sum varige driftsmidler 624.000 19.000 9.000 17.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.464.000 313.000 506.000 17.000 12.000
Varebeholdning 144.000 0 134.000 231.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.126.000 2.356.000 1.498.000 1.898.000 1.742.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.101.000 2.839.000 2.803.000 3.161.000 2.219.000
Sum omløpsmidler 5.371.000 5.195.000 4.302.000 5.193.000 4.192.000
Sum eiendeler 6.835.000 5.508.000 4.808.000 5.210.000 4.204.000
Sum opptjent egenkapital 1.059.000 479.000 -107.000 107.000 -515.000
Sum egenkapital 4.709.000 4.129.000 3.543.000 3.757.000 3.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 279.000 0 0 0
Leverandørgjeld 628.000 495.000 400.000 799.000 545.000
Betalbar skatt 134.000 15.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 635.000 560.000 485.000 403.000 259.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 451.000 309.000 380.000 251.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 1.847.000 1.379.000 1.264.000 1.453.000 1.069.000
Sum gjeld og egenkapital 6.835.000 5.508.000 4.807.000 5.210.000 4.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.524.000 3.816.000 3.038.000 3.740.000 3.123.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.8 3.4 3.6 3.9
Likviditetsgrad 2 2.8 3.8 3.4 3.5 3.7
Soliditet 68.9 75.0 73.7 72.1 74.6
Resultatgrad 5.5 5.8 -2.2 7.6 -1.6
Rentedekningsgrad 34.9 11.9 -29.7 89.7 -28.8
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.8 11.9 -4.3 12.1 -3.4
Signatur
05.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex